Om regelverket for offentlige anskaffelser

Lillestrøm kommune er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre overfor til kommunen.

Dette er regelverket for offentlige anskaffelser

Våre krav til leverandører

I våre konkurranser stiller vi visse krav til leverandørens formelle kvalifikasjoner, slik som krav til

  • skatteattest
  • registrering i foretaksregister (firmaattest)
  • økonomisk kapasitet med mer

Hvilke krav og hvor strenge krav som stilles varierer utfra kontraktens størrelse og kompleksitet.

Se oversikt over våre krav til leverandører

Både store og små leverandører

Lillestrøm kommune ønsker mest mulig konkurranse om sine kontrakter, og ønsker å nå ut til både små og store leverandører.

For å sikre dette vurderer vi alltid om det er hensiktsmessig å dele opp en anskaffelser i to eller flere deler. Videre er det en målsetting å ikke stille strengere krav til leverandørens formelle kvalifikasjoner enn hva kommunen vurderer som nødvendig.

Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen. Reklamekampanjer rettet mot Lillestrøm kommune eller uanmeldte besøk er ikke ønsket.