Ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold

Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføring av sine anskaffelser.

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare krav i forbindelse med anskaffelser. Kravene retter seg både mot leverandøren og mot produktene eller tjenestene som leveres.
Les mer om regelverket
Les Lov om offentlige anskaffelser

Grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Lillestrøm kommune stiller krav om at våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ved levering av varer eller tjenester til kommunen.

Sosial dumping

Lillestrøm kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Lillestrøm kommune har som mål at useriøse og kriminelle aktører ikke skal få tilgang til kommunens kontrakter.

Bestemmelser vedtatt av kommunestyret blir derfor tatt inn i alle bygge- og anleggskontrakter i forbindelse med offentlige anskaffelser, og i andre kontrakter for kjøp av varer og tjenester.

Slik bekjemper vi arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Viktige forskriftsbestemmelser