Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Lillestrøm kommune ønsker å ivareta alle som leverer tjenester til kommunen. Enkelte bransjer er mer utsatt for arbeidslivskriminalitet, og for å hindre sosial dumping stiller Lillestrøm kommune krav til lønns- og arbeidsvilkår for de som utfører tjenester på våre kontrakter.

Se Lillestrøm kommunes krav til leverandører

Sosial dumping

Lillestrøm kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Vi har som mål at useriøse og kriminelle aktører ikke skal få tilgang til kommunens kontrakter.

Bestemmelser vedtatt av kommunestyret blir derfor tatt inn i alle bygge- og anleggskontrakter i forbindelse med offentlige anskaffelser, og i andre kontrakter for kjøp av varer og tjenester.

Med sosial dumping mener vi tilfeller hvor særlig utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Eksempler på sosial dumping

  • Vesentlig lavere lønninger enn det som er normalt for norske arbeidstakere
  • Belastende arbeidstidsordninger
  • Dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet med mer

Slik tipser du oss om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Lillestrøm kommune ønsker tips om sosial dumping eller andre former for arbeidslivskriminalitet i våre kontrakter. Identiteten til tipser vil bli behandlet konfidensielt.

Tips oss gjerne på e-post.