Krav til faktura

Fakturaen skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Fakturaen skal i tillegg inneholde følgende referanser:

  • Ordrenummer ved bestilling via e-handel
  • Bestillernummer ved bestilling uten e-handel (oppgis av bestiller ved bestilling hos leverandøren)
  • Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall)
  • Angivelse / dokumentasjon av leverte varer og tjenester.
  • Fullstendig varenummer / artikkelnummer på den enkelte varelinje
  • Partene bærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura.

Les mer om EHF-formatet hos Difi

Fakturaadresse

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende EHF-adresser:

  • Lillestrøm kommune: 820 710 592
  • Lillestrøm kirkelige fellesråd: 922 052 271
  • Midtre Romerike avløpsselskap – MIRA IKS: 911 808 005

Kontakt

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til regnskap@lillestrom.kommune.no