Lillestrøm kommune har ansvar for at alle våre tjenester som helt eller delvis består av tredjepartsløsninger også har en tilgjengelighetserklæring.

Det betyr at du som leverer løsninger som er en del av de digitale tjenestene til innbyggerne våre nå må lage en slik tilgjengelighetserklæring.

Les mer om hva en tilgjengelighetserklæring er på sidene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet).

Steg 1 – Teste løsningen

Om testing

Det første du må gjøre er å teste løsningen mot 47 krav fra standarden WCAG 2.1. Bruk vår sjekkliste for å dokumentere testingen. Selve testingen bør gjennomføres av en fagperson som har kompetanse innen universell utforming. Det kan være en webdesigner, frontend-utvikler, tester eller tilgjengelighetsekspert. Hvis bedriften din mangler kompetanse, kan du velge å leie inn kompetanse for egen regning. Vi anbefaler at du heller bygger opp kompetansen internt, fordi dette skal gjøres årlig og bør bli en del av den rutinemessige kvalitetssikringen.

Sjekkliste tilgjengelighetserklæring Lillestrøm kommune.xlsx (XLSX, 97,2 KB)

Slik gjør du:

  • Last ned sjekkliste for tilgjengelighetserklæring.
  • Har du et stort nettsted med mange sider som er bygd opp ulikt (diverse sidetyper), kan du teste et representativt utvalg. Sørg for at du har testet funksjoner i løsningen din.
  • Gå gjennom sjekklisten krav for krav.
  • Svar «ja» for de kravene som er oppfylt.
  • Hak av for «vi har ikke denne typen innhold», dersom et krav ikke er aktuelt. Dette gjelder for eksempel krav om teksting av video som kun er aktuelt om nettstedet har video.
  • Hvis et krav ikke er oppfylt må du svare «nei». I tillegg må du beskrive hva som ikke er oppfylt, hvorfor kravet ikke er oppfylt og si hva slags konsekvenser det kan få for brukerne.
  • For eksempel: «Videoene våre mangler teksting. Dette er fordi løsningen vår ikke har funksjon for å legge inn tekst. Dette kan medføre at hørselshemmede ikke kan oppfatte innholdet.»
  • Sende ferdig utfylt sjekkliste til Lillestrøm kommune ved nettansvarlig

Steg 2 - Fylle ut selve erklæringen

Dette steget er det vi i Lillestrøm kommune som utfører. Når vi har mottatt ferdig utfylt sjekkliste, vil vi legge inn svarene fra listen i en fellesløsning som heter uustatus. Denne løsningen er laget av Digitaliseringsdirektoratet og Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet).

Tilgjengelighetserklæringen skal ha en tilbakemeldingsfunksjon slik at brukerne kan melde fra om eventuelle feil. Lillestrøm kommune legger inn informasjon om dette.
Når vi har lagt inn all informasjon genererer uustatus en lenke til den ferdige tilgjengelighetserklæringen.

Steg 3 – Publisere lenke godt synlig på nettstedet

Lillestrøm kommune vil sende deg som leverandør lenken til den ferdige tilgjengelighetserklæringen. Denne lenken skal hete «Tilgjengelighetserklæring» og du må publisere den godt synlig på nettstedet, gjerne i nærheten av personvernerklæringen.

Erklæringen skal ligge på nettstedet den gjelder for. Plassering av lenken kan Lillestrøm kommune og du som leverandør avgjøre i fellesskap.

Et godt sted kan være i bunnen av nettstedet eller sammen med personlige innstillinger.