Lillestrøm kommune har ansvar for at alle våre tjenester som helt eller delvis består av tredjepartsløsninger også har en tilgjengelighetserklæring.

Det betyr at du som leverer løsninger som er en del av de digitale tjenestene til innbyggerne våre nå må lage en slik tilgjengelighetserklæring.

Les mer om hva en tilgjengelighetserklæring er på sidene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet).

Guide til offentlige anskaffelser av universelt utformede IKT-løsninger V1.2

Denne guiden gir deg en grunnleggende innføring i emnet Universell Utforming av IKT i forbindelse med offentlige anskaffelser, samt en grundig innføring i lover og regler som angår universell utforming av IKT. Guiden er nyttig for deg som er involvert i anskaffelsesrutiner, enten det er som behovshaver, innkjøper, rådgiver eller annet.

Guiden innholder også sjekklisten som leverandører skal fylle ut.

Guide til offentlige anskaffelser av universelt utformede IKT-løsninger V1.2.pdf (PDF)

 

Guiden vil være et godt støtteverktøy for kommuner som har et forbedringspotensial på områdene universell utforming og offentlige anskaffelser.  

Guiden skal belyse viktigheten av universell utforming i offentlige IKT-anskaffelser.

Du vil i dette dokumentet utforske: 

  • Hvordan universell utforming bidrar til en mer inkluderende og tilgjengelig digital offentlig sektor, og hvordan dette igjen kan styrke samfunnet som helhet.  
  • Videre vil vi gi praktiske råd og beste praksiser for hvordan offentlige etater kan sikre at deres IKT-anskaffelser oppfyller kravene til universell utforming, og dermed fremmer en inkluderende og tilgjengelig digital fremtid for alle. 

Vi håper du finner guiden nyttig og lærerik. Dersom du har tilbakemeldinger å komme med, del dem gjerne med oss ved å sende en e-post til nettansvarlig@lillestrom.kommune.no