Tilgjengelighetserklæringer og universell utforming av IKT-løsninger

Universell utforming handler om å skape produkter og tjenester som kan brukes av så mange mennesker som mulig, uavhengig av alder, bakgrunn, eller funksjonsevne.

Tilgjengelighetserklæringer

Her finner du tilgjengelighetserklæringer for Lillestrøm kommune og for 3. partsleverandører.