Tilgjengelighetserklæring - hva må du som leverandør gjøre?

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. Det vil si at Lillestrøm kommune må ha en erklæring for www.lillestrom.kommune.no.

Tilgjengelighetserklæringer

Her finner du tilgjengelighetserklæringer for Lillestrøm kommune og for 3. partsleverandører.