Digitalisering i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer.
Vi arbeider kontinuerlig med å ta i bruk den beste teknologien og de nyeste løsningene for å levere enkle, sikre og gode løsninger til innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillighet.