Lillestrøm kommune lanserte 01.november en ny egenutviklet plattform for søk i eldre byggesaker i de gamle kommuneneFet, Skedsmo og Sørum i årene 2007 til og med 2019. Perioden vil variere noe for den enkelte kommune. Innsynsløsningen vil sikre at innbyggere kan laste ned de dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Er dokumentet unntatt offentlighet, kan innbygger be om innsyn, og det blir produsert en innsynsbegjæring. Digitaliseringsavdelingen i Lillestrøm kommune har utviklet løsningen med basis i spørringer mot arkivdelene i de respektive kommunene nevnt ovenfor.  
 
Funksjonell og økonomisk gevinst: 
Innsynsløsningen vil gi innbyggere og andre interessenter en mye bedre brukeropplevelse da alle kommunene ligger i én løsning, søkene er basert på gårds og bruksnummer, og løsningen kan benyttes på både pc og mobil. Vi har utviklet løsningen i vår egen prosjekt og utviklingsavdeling, og har fått en relativt stor økonomisk gevinst, da flere gamle servere ikke må erstattes, i tillegg er det en del lisenser som ikke må fornyes. Stor takk til alle interne deltagere, og lykke til med bruk av løsningen til alle innbyggere og virksomheter, samt avdeling Brukerstøtte og Service som skal håndtere forespørsler og innsynsbegjæringer. 
 
Her er lenken til løsningen https://innsyn.lillestrom.kommune.no/