Digital kontraktssignering gir miljøgevinst

Lillestrøm kommune sparer tid og skaper miljøgevinster gjennom digital kontraktssignering.

Strategi for grønne innkjøp beskriver hvordan  kommunen vil jobbe med konkrete tiltak for å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøbelastningen.

Et konkret og gjennomført  tiltak i dette arbeidet er at kommunens innkjøpsseksjon nylig har tatt i bruk digital signering av kontrakter. Tidligere ble alle kontrakter skrevet ut i to eksemplarer. Når dette ikke lenger er nødvendig, reduserer dette tiltaket kommunens papirforbruk med hundretalls av kilo hvert år.

I tillegg har dette medført en stor effektivisering av tidsbruk forbundet med signering av kontrakter, både for kommunen og leverandørene. Spesielt etter at  hjemmekontor-situasjonen traff kommunen har innkjøpere hatt utfordringer med å få signert avtaler på en effektiv måte. Kontraktene ble enten sendt i post eller partene måtte møtes fysisk for å gjennomføre signering. Etter digitaliseringen av dette arbeidet lastes nå kontraktsdokumentet opp digitalt og sendes til elektronisk signering via sikker løsning.