I løpet av august vil vi starte med DigiHelsestasjon. Når vi tar i bruk tjenesten kan du: 

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

 

 

Du kan se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel konsultasjoner og avtaler med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Du kan også avlyse avtaler hvis for eksempel barnet ditt er sykt. Meldingene og avbestillingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). 

På denne måten blir det enklere å planlegge hverdagen.

Innlogging skjer gjennom BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID på Helsenorge og har høyeste sikkerhetsnivå.