Nå gis det støtte til etablering av bredbånd 

Et godt utbygd bredbåndsnett er avgjørende for at alle, uansett hvor de bor, skal kunne nyte godt av de muligheter som internett gir. Det å gi alle en mulighet til digital deltakelse i samfunnet er en nasjonal og lokal målsetning.

De fleste av oss bor slik til at vi kan velge å benytte oss av tilbud fra kommersielle bredbåndsleverandlører. I områder hvor kommersielle utbyggere ikke finner det regningsvarende å bygge ut, gir det offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd.

Lillestrøm kommune har side 2019 søk støtte til 27 områder og nærmer seg målet med å kunne tilby bredbånd til alle som ikke har bredbånd. Regjeringens og vårt mål er at disse skal få bredbånd innen 2025. 

Direkte støtte gjennom Dugnadsfiber

Lillestrøm kommune har avsatt inntil fem millioner kroner i 2022 til å støtte lokale initiativ for utbygging av bredbånd som ikke faller inn under den statlige ordningen. Ordningen kalles Dugnadsfiber og det er lokale velforeninger eller grendelag som kan søke om støtte.

Vedtekter for tildeling av midler fra dugnadsfiber-ordningen

Søk om tilskudd

Søknader behandles fortløpende

Har du spørsmål om bredbånd kan du kontakte oss 

Har du ikke bredbånd i dag, og har spørsmål om støtte til bredbånd, kan du kontakte vår rådgiver.

Områder som bygges ut nå, søkt støtte til i 2024 og som er ferdig utbygget 

I regi av statlige ordningen ble Viken Fiber i juni 2023 tildelt kontrakt for å bygge ut 4 nye områder bredbånd i Lillestrøm kommune.  

Du kan søke på din adresse i kartet for å se om du bor i et område som skal bygges ut.   

Utbyggere av områdene 

  • Global Connect har bygget to kontrakter og 17 av områdene 
  • Viken fiber bygger 4 områder tildelt i 2023, og et Dugnadsfiber område, disse bli ferdig i år 
  • Alfa Media bygger Dugnadsfiber i Gan som bli ferdig i år 
  • Lillestrøm kommune har i 2024 søk Akershus Fylkeskommune om statsstøtte til 4 nye områder i 2024. Disse tildeles innen høsten og lyste ut for utbygging  

I tillegg tilbyr og bygger Telenor og Telia kommersiell fiber og mobilt bredbånd i våre områder. 

Dette betyr fargekodene på kartet: 

  • Grønn farge betyr at området er ferdig utbygd
  • Gul farge betyr at arbeidet er i gang eller skal igangsettes i dette området
  • Rødt betyr at det ikke er utbygd og områder som en kan søke om støtte i 

I hvitt felt på kartet kan du legge inn din egen adresse for å se om du kan søke støtte.

Kontaktperson

Send oss gjerne en epost hvis det er noe du lurer på. 

Steinar Sire
Tittel: Rådgiver

Telefon: 415 89 648