Visuell identitet

Lillestrøm kommunes visuelle identitet har sitt utspring i tømmeret og elva. Tømmermerkene fra Fetsund lenser kjennetegner kommunen. Du kan se et halvt tømmermerke - og kjenne det igjen. Vi kobler dem sammen med andre former fra Lillestrøm kommune.

Kommunevåpen og logo

Stokkebåten er Lillestrøms kommunevåpen og som symboliserer historie, nåtid og framtid, skal pryde Lillestrøms kommunevåpen.