Visuell profil

Lillestrøm kommunes visuelle profil har sitt utspring i tømmeret og elva. 
Her kan du lese mer om profilen og vår designmanual.

Kommunevåpenet og logo kan lastes ned her, men kan bare benyttes etter avtale med Lillestrøm kommune.

Kommunevåpen

Stokkebåten, som symboliserer historie, nåtid og framtid, pryder Lillestrøms kommunevåpen.

Kommunestyret i Lillestrøm kommune valgte publikumsforslaget stokkebåten som kommunevåpen. Etter en bred prosess, hvor både befolkning og profesjonelle ble invitert til å komme med sine forslag, falt valget til slutt på stokkebåten.

Bruk av kommunevåpen og logo kan bare skje etter tillatelse av Lillestrøm kommune og i henhold til de heraldiske reglene for bruk av kommunevåpenet.

Kommunevåpenet skal bestå og benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, som eksempelvis høytidelige mottagelser og seremonier.

Bruk

Lillestrøm sitt kommunevåpen skal kun anvendes når kommunen opptrer og kommuniserer som myndighet, eksempler på dette er:

  • formelle brev
  • kommunens offisielle nettside
  • vedtak
  • varsel
  • pålegg
  • uttalelser
  • politiske dokumenter
  • kommunal eiendom (bygninger, biler etc.)

I alle andre brukstilfeller skal logoen brukes.

Kommunevåpen

Stokkebåten er valgt fordi den er et viktig nasjonalt funn. Stokkebåten ble funnet i Sørum, og er Norges eldste båt, ca. 2200 år gammel. Den representerer livet på elva, som var en viktig næring i alle de tre kommunen, samt våre vannveier, Glomma, Nitelva, Leira og Øyeren.

Stokkebåten ble uthulet med jernøks, og var dermed høyteknologisk for sin tid. Symbolikken i dette kan overføres til dagens kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, samt Lillestrøm kommune sitt mål om å være nyskapende. De tre båtene er i fart og symboliserer at den nye kommunen vil ha fokus på utvikling og vekst inn i framtiden.

Beskrivelsen av våpenets abstrakte mening, blasoneringen, ble vedtatt som følger: "I blått, tre sølv stokkebåter stevnende inn fra høyre".

Logo

Som en del av identiteten er det laget en Lillestrømlogo basert på kommunevåpenet. 

Vi skal benytte Lillestrømlogo som et felles avsendermerke i all vår kommunikasjon. Lillestrømlogoen er utviklet med prinsipper om å være tydelig, universelt utformet og optimal for alle flater. 

Kommunelogo

Lillestrøm sin uformelle logo skal nærmest alltid brukes, de eneste unntakene er når kommunen skal opptre og kommunisere formelt som en myndighet

Har du spørsmål?

Anne Cathrine Arnesen
Tittel: Fagarbeider kommunikasjon

Telefon: 456 33 625