Hva

Lillestrøm kommunes har en helhetlig visuell identitet. Det betyr at vi skal fremstå med én felles visuell identitet i alle våre digitale og trykte flater.

Hvorfor

Felles visuell identitet skal styrke Lillestrøm kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Lillestrøm kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen. Ansatte i kommunen får felles maler og bildearkiv, og et nytt designverktøy for enkle grafiske produksjoner, slik at alle ansatte enkelt vil kunne benytte seg av den nye profilen.

En felles identitet

Basisen for den visuelle identiteten er lensemerkene fra Fetsund lenser. Disse ble hugget inn i tømmeret, slik at man visste hvem som eide det, og hvor det skulle. For å gjøre arbeidet enklere for fløterne var regelen at lensemerkene måtte være så særpregede at det skulle holde å se halve lensemerket for å avgjøre om tømmeret skulle opp av elva, eller videre.

Tømmerhogst og tømmerfløting ga også opphavet til et annet særtrekk ved vår kommune: Tømmer var sesongarbeid, og folk kom og gikk ettersom det var sesong eller ikke. Dermed ble befolkningen langs elva, på sagbrukene og lensene et mangfoldig folkeferd, med en åpenhet for å ta imot nykommere – og å sende dem av sted igjen. Det de hadde til felles, var at de var ulike. I dag tenker vi at det er ulikhetene som forener oss!

Kommunevåpen og logo

Les mer om kommunevåpen og logo

Se historien om identiteten til Lillestrøm kommune

Profil

Grafiske element

Med utgangspunkt i fire lensemerker fra Fet, gikk vi ut i Sørum og Skedsmo og fant former som kunne danne nye «lensemerker»: Et fint kirkevindu fra Sørum, et moderne kontorbygg fra Skedsmo og så videre.

Et lensemerke fra Lillestrøm kommune skal aldri brukes ett og ett. Idéen med merkene er at de skal vise to ting: Tre kommuner som er slått sammen til én, og kunnskapen om at det er ulikhetene som forener oss. Kommunens «lensemerker» skal derfor enten alltid deles på midten, slik at halve merket synes – eller det kan deles på midten og kobles sammen med et annet merke.

Lensemerkene danner også utgangspunkt for kommunens ikoner - små elementer som skal illustrere kommunens ulike tjenester.

Farger

Elva er utgangspunktet for valg av basisfarger for vår visuelle identitet. To ulike blåfarger får oss til å tenke på vann. Siden «ulikhetene forener oss» har vi valgt å krysse fargesirkelen for å finne den tredje basisfargen, som er oransje.

Stil og tone

Lillestrøm kommune fører et klart språk, og holder en hyggelig tone. På kampanjenivå kan vi være litt friere, og bruke dialekten vår som et virkemiddel, i tillegg til farger og grafikk. Bærapåsen / bærrapåsen / bæreposen er et eksempel på dette. Det er «kanke uten mjølkesjokolade» også.

Designmanual

Designmanualen er et digitalt arkiv som inneholder alle filer og retningslinjer du trenger for å lage grafisk materiale for Lillestrøm kommune med den nye visuelle identiteten.

Designsystem

Fleetwood er Lillestrøm kommune sitt designsystem som inneholder felleskomponenter og stilsett som brukes av kommunens nettsider.