Lillestrøm kommunes har en helhetlig visuell identitet. Det betyr at vi skal fremstå med én felles visuell identitet i alle våre digitale og trykte flater.

Hvorfor har vi en visuell identitet

En felles visuell identitet skal styrke Lillestrøm kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Lillestrøm kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen. Ansatte i kommunen får felles maler og bildearkiv, og et nytt designverktøy for enkle grafiske produksjoner, slik at alle ansatte enkelt vil kunne benytte seg av den nye profilen.

Konsept

Ulikhetene forener oss

Ulikhetene våre gjør oss sterke. Det er rom for å være seg selv. Kontrastene er det som skiller oss fra andre kommuner. Det som gjør oss til oss. Vi kan dyrke det. Bruke det. Være stolte av det, løfte det og utvikle det som et særtrekk. Dette gjør Lillestrøm kommune til Lillestrøm kommune.

Lensemerker

Basisen for den visuelle identiteten er lensemerkene fra Fetsund lenser. Disse ble hugget inn i tømmeret, slik at man visste hvem som eide det, og hvor det skulle. For å gjøre arbeidet enklere for fløterne var regelen at lensemerkene måtte være så særpregede at det skulle holde å se halve lensemerket for å avgjøre om tømmeret skulle opp av elva, eller videre.

Tømmerhogst og tømmerfløting ga også opphavet til et annet særtrekk ved vår kommune: Tømmer var sesongarbeid, og folk kom og gikk ettersom det var sesong eller ikke. Dermed ble befolkningen langs elva, på sagbrukene og lensene et mangfoldig folkeferd, med en åpenhet for å ta imot nykommere – og å sende dem av sted igjen. Det de hadde til felles, var at de var ulike. I dag tenker vi at det er ulikhetene som forener oss!

Merk deg det

Dualitet oppstår når disse formene møter former, som tilsynelatende ligner, men som kommer fra dagens Lillestrøm kommune. Arkitektur, kultur og natur får skape motformer til merkene – og når du setter disse sammen danner de både unik historiefortelling om kommunen og en særegen og sterk visualitet.

Kommunevåpen og logo

Les mer om kommunevåpen og logo

Se historien om identiteten til Lillestrøm kommune

Grafisk profil

Grafiske element

Med utgangspunkt i fire lensemerker fra Fet, gikk vi ut i Sørum og Skedsmo og fant former som kunne danne nye «lensemerker»: Et fint kirkevindu fra Sørum, et moderne kontorbygg fra Skedsmo og så videre.

Et lensemerke fra Lillestrøm kommune skal aldri brukes ett og ett. Idéen med merkene er at de skal vise to ting: Tre kommuner som er slått sammen til én, og kunnskapen om at det er ulikhetene som forener oss. Kommunens «lensemerker» skal derfor enten alltid deles på midten, slik at halve merket synes – eller det kan deles på midten og kobles sammen med et annet merke.

Lensemerkene danner også utgangspunkt for kommunens ikoner - små elementer som skal illustrere kommunens ulike tjenester.

Fargebruk

Primærfargene til Lillestrøm kommunes profil baserer seg på elvas farger samt en kontrastfarge som tilfører varme til profilen.

Primærfarger

HEX: #233264
RGB 35, 50, 100
CMYK 100, 80, 0, 40
HEX: ##3C78B4
RGB 60, 120, 180
CMYK 80, 40, 0, 0
HEX: #F07850
RGB 240, 120, 80
CMYK 0, 65, 75, 0
HEX: #338C94
RGB 51, 140, 148
CMYK 78, 29, 39, 3

Sekundærfarger

HEX: #F0C8A0
RGB 240, 200, 100
CMYK 0, 15, 35, 0
HEX: #FAD2E6
RGB 250, 210, 230
CMYK 0, 25, 5, 0
HEX: #A0D2B4
RGB 160, 210, 180
CMYK 35, 0, 35, 0
HEX: #D2D5F9
RGB 210, 213, 249
CMYK 15, 13, 0, 0
HEX: #F9B4AF
RGB 249, 180, 175
CMYK 0, 36, 22, 0
HEX: #C3E5EA
RGB 195, 229, 234
CMYK 22, 1, 7, 0

Stil og tone

Lillestrøm kommune fører et klart språk, og holder en hyggelig tone. På kampanjenivå kan vi være litt friere, og bruke dialekten vår som et virkemiddel, i tillegg til farger og grafikk. Bærapåsen / bærrapåsen / bæreposen er et eksempel på dette. Det er «kanke uten mjølkesjokolade» også.

Designmanual

Designmanualen er et digitalt arkiv som inneholder alle filer og retningslinjer du trenger for å lage grafisk materiale for Lillestrøm kommune med den nye visuelle identiteten.

Designsystem

Fleetwood er Lillestrøm kommune sitt designsystem som inneholder felleskomponenter og stilsett som brukes av kommunens nettsider.

Har du spørsmål?

Anne Cathrine Arnesen
Tittel: Fagarbeider kommunikasjon

Telefon: 456 33 625