Egenberedskap

I en krise som rammer store deler av befolkningen må vi prioritere ressursene til de mest sårbare. Derfor er det viktig at alle andre kan klare seg selv i en periode. Her ser du hva du må gjøre i en krise.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Les kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse og få en oversikt over hvordan vi jobber med uforutsette hendelser.

Varsler fra kommunen

Politiet og kommunen kan ved behov sende ut varsel som innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen mottar på mobiltelefonen sin. Les mer om slike varsel her.

Flom og flomberedskap

Hva gjør NVE, politi, kommunen hvis det blir flom i vår kommune. Hva må du gjøre selv?

Kvikkleire og skredfare

Store deler av Romerike ligger under marin grense, hvor det er forekomster av kvikkleire.

Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er beregnet for allmenheten og de fleste er lokalisert i byer og større tettsteder.

Atomberedskap

Lillestrøm kommune er forberedt på å håndtere atomhendelser. Med atomhendelser menes uønskede hendelser som omfatter radioaktiv stråling.

Jodtabletter

Helsemyndighetene anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende.