Egenberedskap

Vi går nå inn i Egenberedskapsuka 2021. Målet er å øke folks kunnskap om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Og ofte er det ikke så mye som skal til for at du, og dine nærmeste, blir litt bedre forberedt.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Hvordan vi arbeider systematisk for et trygt samfunn for alle innbyggerne våre.

Flom og flomberedskap

Hva gjør NVE, politi, kommunen hvis det blir flom i vår kommune. Hva må du gjøre selv?

Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er beregnet for allmenheten og de fleste er lokalisert i byer og større tettsteder.

Jodtabletter

Helsemyndighetene anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn, unge under 18 år, gravide og ammende).