Les råd og anbefalinger for Lillestrøm kommune og smittevernvurdering for uke 36

Informasjon om koronavaksine

Egenberedskap

Hva må du gjøre i en krise? En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Hvordan vi arbeider systematisk for et trygt samfunn for alle innbyggerne våre.

Flom og flomberedskap

Hva gjør NVE, politi, kommunen hvis det blir flom i vår kommune. Hva må du gjøre selv?