Offentlige tilfluktsrom

I Lillestrøm kommune er det offentlige tilfluktsrom på følgende steder:

  • Gamle rådhus, Strømsveien 74, Strømmen
  • Vassøyholtet, Strømsveien 9, Strømmen
  • Lillestrøm Torv, Torvet 6, Lillestrøm by
  • Vigernes Skole, Vigernesgata 1, Lillestrøm by
  • Tærud Fjellhall, Tæruddalen 85, Skedsmokorset
  • Enga fjellhall, Engaveien 6, Fetsund

Lokalisering av de offentlige tilfluktsrommene framgår også på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin karttjeneste

Andre tilfluktsrom

Det finnes i tillegg en rekke private tilfluktsrom både i offentlige og private bygg. Disse er spredt over hele kommunen og er primært beregnet på de personene som normalt oppholder seg i bygningen. Dette gjelder blant annet skoler, barnehager, institusjoner, kontor- og næringsbygg.

Antall plasser

Offentlige tilfluktsrom er beregnet for allmenheten og de fleste er lokalisert i byer og større tettsteder. De offentlige tilfluktsrommene i Lillestrøm kommune har plass til om lag 13 000 personer.

Totalt er det i Lillestrøm kommune om lag 50 000 plasser i tilfluktsrom. Dette litt over halvparten av kommunens innbyggere. Det er ikke forutsatt at det i Norge skal være plass i tilfluktsrom til alle innbyggere. Tilfluktsrom er etablert i byer, større tettsteder og i større bygg også utenfor tettsteder.

Kontaktperson

Ketil Matvik Foldal
Tittel: Fagsjef beredskap

Telefon: 416 93 480