Din egen beredskap

Alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kan kjøpe jodtabletter for hjemmelagring. Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter går ikke ut på dato – de skal med andre ord ikke kastes selv om de har stått oppbevart aldri så lenge!

Les mer på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

Kommunens beredskap

Helsemyndighetene anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i de mest sårbare målgruppene (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). I Lillestrøm kommune er tablettene tilgjengelig på helsestasjoner, skoler og i barnehager. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse. Skoler og barnehager vil umiddelbart følge opp med å gi barna tabletter.

Dosering

  • Barn 3-12 år skal ha 1 tablett.
  • Voksne og barn over 12 år skal ha 2 tabletter
  • Barn fra 1 måned til 3 år skal ha ½ tablett
  • Nyfødt til 1 måned skal ha en ¼ tablett under oppsyn fra helsepersonell.

Tabletten kan deles og tygges ved behov.

Det er viktig at tablettene tas så raskt som mulig når beskjed om dette kommer fra myndighetene.

Hva forebygger jodtabletter?

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen, og forebygger kreft.

I et krisetilfelle er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene, fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen hvis de blir utsatt for radioaktivt jod. I helt spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Jodtabletter til barn - bare dersom foreldrene godkjenner

Kommunale institusjoner kan ikke dele ut jodtabletter til barn uten foreldrenes samtykke. Foreldre skal ha signert på samtykke til utdeling av tablettene, i Vigilo.