Spørsmål og svar

Slik bruker politiet Nødvarsel

Politiet bruker Nødvarsel til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid, og kun, politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Ved hendelser der kommunen eller andre myndigheter enn politiet har primæransvaret, kan denne myndigheten be politiet om å sende ut et nødvarsel dersom de står overfor en hendelse som oppfyller kriteriene: Akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse.

Politiet understreker at Nødvarsel er et supplement til andre løsninger for å varsle befolkningen i akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det vil ikke bli en informasjonskanal om ikke-akutte hendelser som for eksempel vegarbeid, strømbrudd eller brudd i vannledning.

Slik bruker Lillestrøm kommune SMS-varsel

Kommunen har et varslingssystem som vi kan bruke til å sende SMS til innbyggerne våre.

Det viktigste bruksområdet er å varsle om driftsforstyrrelser innenfor vei, vannforsyning og avløp.

Kommunens kriseledelse kan også beslutte at systemet kan brukes til å formidle andre viktige beskjeder av ikke-akutt karakter. Dersom vi står overfor en akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse, vil kommunen be om at varselet sendes som Nødvarsel fra politiet.

Hvem mottar varsel?

Nødvarsel fra politiet

Nødvarsel vil bli mottatt på samtlige mobiltelefoner som er påskrudd, er koblet til mobilnettet og har et operativsystem (iOS eller Android) som er oppdatert i 2023 eller seinere.

Nødvarsel blir distribuert helt uavhengig av mobiloperatør og nasjonalitet, og det er heller ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

SMS-varsel fra Lillestrøm kommune

SMS fra kommunen sendes til mobiltelefoner med abonnement som er registrert på en adresse i Lillestrøm kommune. Du kan sjekke din adresse i kontakt- og reservasjonsregisteret (norge.no).

Det er også mulig å legge til eller endre egen oppføring i SMS-systemet for varsling, f.eks om du er bosatt utenfor kommunen, men gjerne vil ha varsel. Dette gjør du på varslemeg.no

Hvorfor får jeg ikke SMS?

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

  • er student i Lillestrøm, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
  • har mobiltelefon gjennom arbeidsgiver i annen kommune (av samme grunn kan innbyggere i andre kommuner få varsel fra Lillestrøm dersom de har arbeidsgiver her.)
  • har hemmelig nummer
  • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
  • er under 16 år
  • har feil kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregisteret (difi.no)
  • har nylig flyttet

Oppfyller du alle punktene i denne listen kan det en sjelden gang være:

  • tekniske årsaker
  • ustabilitet på mobilnettet
  • en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.

Dette gir SMS-systemet varsel om tilbake til kommunen og vi vil forsøke å sende igjen.

Jeg har fortsatt ikke fått SMS

Har folk i nabolaget mottatt en SMS som du ikke har fått kan det rett og slett være at du ikke skal ha den SMSen. Kommunen gjør vurderinger hus for hus og varsler konkret de det gjelder.

Du kan manuelt legge til ditt telefonnummer for å motta varsel. Dette gjør du på varslemeg.no (varslemeg.no).