Oversikt over kvalitetsplaner i barnehagene (pdf)

Planer som gjelder for alle barnehager i Lillestrøm

Plan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagene

Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg -leke og læringsmiljøet i barnehagen
Kvalitetsplan for tilvenning i barnehage

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)
Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

Årsplaner for barnehager

Last ned årsplaner som gjelder for den enkelte barnehage

Asak barnehage - årsplan 2021-2022 (1,18 MB)

Blaker barnehage årsplan 2021-2022 (1,84 MB)

Breidablikk barnehage årsplan 2021-22 (0,72 MB)

Bråtejordet barnehage årsplan 2021-2022 (1,74 MB)

Dalen barnehage årsplan 2021-2022 (0,84 MB)

Fjellboveien barnehage årsplan 2021-22 (0,57 MB)

Garderåsen barnehage - informasjonsdel årsplan 2021-22 (0,6 MB)

Garderåsen barnehage årsplan 2021-2022.pdf (0,87 MB)

Hagan barnehage årsplan 2021 - 2022 (1,14 MB)

Idrettsparken barnehage årsplan 2021-2022 (0,79 MB)

Korshagen barnehage årsplan 2021-2022 (0,42 MB)

Lillestrøm barnehage årsplan 2021-2022 (0,52 MB)

Linbråten barnehage årsplan 2021-2022 (0,69 MB)

Melby barnehage - årsplan 2021-2022 (0,63 MB)

Måsan barnehage årsplan 2021-2022 (0,34 MB)

Ramstadskogen barnehage årsplan 2021 - 2022 (2,65 MB)

Nordli barnehage årsplan 2021-2022 (0,91 MB)

Sagelva barnehage årsplan 2021-2022 (1,14 MB)

Tienbråten barnehage årsplan 2021 - 2022 (1,55 MB)

Tæruddalen barnehage årsplan 2021-2022 (0,55 MB)

Uglebakken barnehage årsplan 2021-2022 (0,37 MB)

Vardeåsen barnehage årsplan 2021-2022 (1,9 MB)

Volla barnehage årsplan for barnehageåret 2021-2022 (0,47 MB)

Åsenhagen barnehage årsplan for 2021-2022 (1,43 MB)