Planer som gjelder alle barnehagene i Lillestrøm

Plan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagne 

 

Plan for kvalitetssikring av omsorgs- leke- og læringsmiljø 

Plan for kvalitetssikring av språk, lesing og skriving i skole og barnehage