Oversikt over kvalitetsplaner i barnehagene (pdf)

Planer som gjelder for alle barnehager i Lillestrøm

Plan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagene

Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg -leke og læringsmiljøet i barnehagen
Kvalitetsplan for tilvenning i barnehage

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)
Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (PDF, 1,4 MB)

Årsplaner for barnehager

Last ned årsplaner som gjelder for den enkelte barnehage

Asak barnehage - årsplan 2021-2022 (PDF, 1,2 MB)

Blaker barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 1,8 MB)

Breidablikk barnehage årsplan 2021-22 (PDF, 741,5 KB)

Bråtejordet barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 1,7 MB)

Dalen barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 864,0 KB)

Fjellboveien barnehage årsplan 2021-22 (PDF, 579,4 KB)

Garderåsen barnehage - informasjonsdel årsplan 2021-22 (PDF, 619,5 KB)

Garderåsen barnehage årsplan 2021-2022.pdf (PDF, 890,7 KB)

Hagan barnehage årsplan 2021 - 2022 (PDF, 1,1 MB)

Idrettsparken barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 810,7 KB)

Korshagen barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 425,7 KB)

Kjeller barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 719,3 KB)

Lillestrøm barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 534,7 KB)

Linbråten barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 707,6 KB)

Melby barnehage - årsplan 2021-2022 (PDF, 648,3 KB)

Måsan barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 345,0 KB)

Ramstadskogen barnehage årsplan 2021 - 2022 (PDF, 2,7 MB)

Riisløkka barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 828,9 KB)

Nordli barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 936,3 KB)

Sagelva barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 1,1 MB)

Strømmen barnehage årsplan2021-2022 .pdf (PDF, 734,0 KB)

Tienbråten barnehage årsplan 2021 - 2022 (PDF, 1,5 MB)

Tæruddalen barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 564,9 KB)

Uglebakken barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 375,7 KB)

Vardeåsen barnehage årsplan 2021-2022 (PDF, 1,9 MB)

Volla barnehage årsplan for barnehageåret 2021-2022 (PDF, 480,0 KB)

Åsenhagen barnehage årsplan for 2021-2022 (PDF, 1,4 MB)