Oversikt over kvalitetsplaner i barnehagene (pdf)

Planer som gjelder for alle barnehager i Lillestrøm

Plan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagene

Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg -leke og læringsmiljøet i barnehagen

Kvalitetsplan for tilvenning i barnehage

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)

Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

Kvalitetsplan for overgangen fra barnehage til skole og SFO

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (PDF, 1,5 MB)

Årsplaner for barnehager

Last ned årsplaner som gjelder for den enkelte barnehage

Asak barnehage årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)

Blaker barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Breidablikk barnehage årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)

Bråtejordet barnehage godkjent årsplan 2023 2024.pdf (PDF)

Dalen barnehage årsplan 2023 24.pdf (PDF)

Fjellboveien bhg årsplan 23-24.pdf (PDF)

Frogner barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Garderåsen årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Hagan barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Idrettsparken barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Kjeller barnehage årsplan 23-24.pdf (PDF)

Korshagen barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Lillestrøm barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Linbråten barnehage årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)

Melby årsplan 2023-24.pdf (PDF)

Måsan barnehage årsplan 2023 2024.pdf (PDF)

Nordli barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Paviljongene barnehage årsplan (PDF)

Ramstadskogen barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Riisløkka barnehage årsplan 2023-2024 .pdf (PDF)

Sagelva Barnehage årsplan 2023 - 2024.pdf (PDF)

Strømmen barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Tienbråten barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Tæruddalen årsplan for 2023 2024.pdf (PDF)

Uglebakken barnehage årsplan 2023-2024.pdf (PDF)

Vardeåsen barnehage årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)

Volla barnehage årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)

Åsenhagen årsplan for 2023-2024.pdf (PDF)