Oversikt over kvalitetsplaner i barnehagene (pdf)

Planer som gjelder for alle barnehager i Lillestrøm

Kvalitetsplan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagene

Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg -leke og læringsmiljøet i barnehagen
Kvalitetsplan for tilvenning i barnehage

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)
Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

Årsplaner som gjelder for den enkelte barnehage

Asak barnehage - årsplan 2021-2022.pdf
Blaker barnehage årsplan 2021-2022 .pdf
Hagan barnehage -årsplan 2021-2022.pdf
Lillestrøm barnehage årsplan 2021-2022.pdf
Måsan barnehage -årsplan 2021-2022.pdf
Nordli barnehage -årsplan 2021-2022.pdf
Tæruddalen barnehage - årsplan 2021-2022.pdf
Åsenhagen barnehage -årsplan 2021-2022