Oversikt over kvalitetsplaner i barnehagene (pdf)

Planer som gjelder for alle barnehager i Lillestrøm

Plan for tilsyn med barnehagene i Lillestrøm kommune

Planer for de kommunale barnehagene

Kvalitetsplan for kvalitetssikring av omsorg -leke og læringsmiljøet i barnehagen
Kvalitetsplan for tilvenning i barnehage

Planer som gjelder i barnehage og skole

Kvalitetsplan for barnehage og skole -regning(pdf)
Kvalitetsplan for barnehage og skole -språk, lesing og skriving (pdf)

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (PDF, 1,5 MB)

Årsplaner for barnehager

Last ned årsplaner som gjelder for den enkelte barnehage

Asak barnehage - årsplan 2022-2023.pdf (PDF, 1,8 MB)

Blaker barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,1 MB)

Breidablikk barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 741,6 KB)

Bråtejordet barnehage - årsplan 2023 - 2023.pdf (PDF, 574,4 KB)

Dalen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,4 MB)

Fjellboveien barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 598,1 KB)

Frogner barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 760,0 KB)

Garderåsen - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 2,0 MB)

Hagan barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,4 MB)

Idrettsparken barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,6 MB)

Kjeller barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 722,4 KB)

Korshagen barnehage - årsplan 2022-2023.pdf (PDF, 521,5 KB)

Lillestrøm barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,1 MB)

Linbråten barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,1 MB)

Melby barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 607,8 KB)

Måsan barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 773,2 KB)

Nordli barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 2,3 MB)

Ramstadskogen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 2,5 MB)

Riisløkka barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,7 MB)

Sagelva Barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 640,4 KB)

Strømmen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 905,6 KB)

Tienbråten barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,8 MB)

Tæruddalen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 707,6 KB)

Uglebakken barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 509,7 KB)

Vardeåsen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 2,6 MB)

Volla barnehage - årsplan 2022-2023.pdf (PDF, 917,7 KB)

Åsenhagen barnehage - årsplan 2022 - 2023.pdf (PDF, 1,1 MB)