Vanlig åpningstid

Barnehagene er åpne mandag - fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00.

Midlertidige avvikende åpningstider

Det kan fastsettes midlertidige avvikende åpningstider i den enkelte barnehage når smittetrykket, sykefravær/karantenefravær og vikarmangel tilsier dette. Åpningstidene reduseres kun ned med det timeantallet som kreves for å sikre en forsvarlig drift. Foresatte vil motta informasjon om dette fra den enkelte barnehage dersom det blir aktuelt.

Jul og nyttår

Jule- og nyttårsaften er alle barnehagene stengt.

Før skjærtorsdag

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.

Planleggingsdager

Barnehagene har fem planleggingsdager per år. Da er barnehagene stengt. Planleggingsdagene finner du i barnehagens årsplan.