En god oppstart i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Om vår barnehagetilvenning

I Lillestrøm kommune har alle barnehagene en plan for tilvenning i barnehagen sentrale punkter kan være:

  • Informasjonsmøte for foreldre før oppstart
  • God tid til å bli kjent – minimum 5 dager
  • Foreldrene som er med barna i utforskningen der det er naturlig, og bidrar som trygg base og trygg havn
  • Barna har med seg teppe, kosedyr, leke (overgangsobjekt) for å knytte barnets verden hjemme og i barnehagen sammen.
  • Bli kjent samtale
  • En kontaktperson
  • Etter 4-6 uker en oppfølgings og tilbakemeldingssamtale med evaluering av oppstarten

Tilvenning til barnehagen. Foreldrebrosjyrer på ulike språk

Tilvenning i Lillestrømbarnehagene - Informasjonsbrosjyre til foreldre

Tilvenning i Lillestrømbarnehagene Norsk.pdf (PDF)

Transitioning to preschool in Lillestrøm - Information brochure for parents

Transitioning to preschool in Lillestrøm - Engelsk.pdf (PDF)

Lillestrøm
کے بارنے ہاگر میں شروعات
والدین کے لئے ایک معلوماتی کتابچہ

Lillestrøm کے بارنے ہاگر میں شروعات - URDU.pdf (PDF)

ምስ መውዓል ሕጻናት ሊለስትሮም ምልምማድ
ናይ ሓበሬታ ብሮሹር ንወለዲ

ምስ መውዓል ሕጻናት ሊለስትሮም ምልምማድ - TIGRINJA.pdf (PDF)

ڕاھاتنی منداڵ لھ باخچھکانی ساوایانی لیلێسترۆم نامیلکھی زانیاری بۆ دایک و باوکان

ڕاھاتنی منداڵ لھ باخچھکانی ساوایانی لیلێسترۆم نامیلکھی زانیاری بۆ دایک و باوکان_Sorani.pdf (PDF)

Διαδικασία προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς του Λίλεστρομ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς

Διαδικασία προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς του Λίλεστρομ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς_Gresk.pdf (PDF)

د لیلستروم په وړکتونونو کې د ماشومانو د بلدتیا په اړه میندو او پلرونو ته معلومات

د لیلستروم په وړکتونونو کې د ماشومانو د بلدتیا په اړه میندو او پلرونو ته معلومات_pashto.pdf (PDF)

Lillestrøm சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களில் பழக்கப்படுத்துதலல் பெற்ற ோருக்கோன தகவல் ககறேடு

சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களில் பழக்கப்படுத்துதலல் பெற்ற ோருக்கோன தகவல் ககறேடு_tamil (PDF)

عملیة تعوید الطفل على الروضة في لیلاستروم
كتیّب المعلومات للأھل

عملیة تعوید الطفل على الروضة في لیلاستروم كتیّب المعلومات للأھل_ARABISK.pdf (PDF)

Làm quen với nhà trẻ/ mẫu giáo tại Lillestrøm
Tài liệu thông tin dành cho phụ huynh

Làm quen với nhà trẻ/ mẫu giáo tại Lillestrøm Tài liệu thông tin dành cho phụ huynh_Vietnamesisk.pdf (PDF)

La qabsiga xanaanooyinka Lillestrøm
Buug – yaraha macaluumaadka ee loogu tala galay waalidiinta.

La qabsiga xanaanooyinka Lillestrøm Buug – yaraha macaluumaadka ee loogu tala galay waalidiinta._Somali.pdf (PDF)

коммуна Лиллестрём
Информационная брошюра для родителей

Привыкание к детскому саду, коммуна Лиллестрём Информационная брошюра для родителей_russisk.pdf (PDF)

Adaptacja w przedszkolach w Lillestrøm
Broszura informacyjna dla rodziców

Adaptacja w przedszkolach w Lillestrøm Broszura informacyjna dla rodziców_Polsk.pdf (PDF)

Vaikų pratinimas eiti į Lillestrøm darželį
Informacinė brošiūra tėvams

Vaikų pratinimas eiti į Lillestrøm darželį Informacinė brošiūra tėvams_Litauisk.pdf (PDF)

Helseerklæringsskjema for barn i kommunale barnehager

I forkant av barnehageoppstarten vil du som forelder bli bedt om å fylle inn et helseerklæringsskjema for barnet. Har barnet ditt fått plass i kommunal barnehage, finner du skjema her: 

Fyll inn helseerklæringsskjema barnehage

Relevant lenker

Alle barnehagene i Lillestrøm
Søk om plass i barnehage