En god oppstart i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Om vår barnehagetilvenning

I Lillestrøm kommune har alle barnehagene en plan for tilvenning i barnehagen sentrale punkter kan være:

  • Informasjonsmøte for foreldre før oppstart
  • God tid til å bli kjent – minimum 5 dager
  • Foreldrene som er med barna i utforskningen der det er naturlig, og bidrar som trygg base og trygg havn
  • Barna har med seg teppe, kosedyr, leke (overgangsobjekt) for å knytte barnets verden hjemme og i barnehagen sammen.
  • Bli kjent samtale
  • En kontaktperson
  • Etter 4-6 uker en oppfølgings og tilbakemeldingssamtale med evaluering av oppstarten

Helseerklæringsskjema for barn i kommunale barnehager

I forkant av barnehageoppstarten vil du som forelder bli bedt om å fylle inn et helseerklæringsskjema for barnet. Har barnet ditt fått plass i kommunal barnehage, finner du skjema her: 

Fyll inn helseerklæringsskjema barnehage

Relevant lenker

Alle barnehagene i Lillestrøm
Søk om plass i barnehage