Søk barnehageplass

Her kan du søke om barnehageplass i kommunale og private barnehager.

Informasjon om søknad og opptak i barnehage

Her kan lese om hvordan barnehageopptaket fungerer.

Svare på tilbud om barnehageplass

Har vi fått plass? Når får vi svar? Svar på tilbud om plass søknad om plass i hovedopptaket sendes ut i flere puljer.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestid og hvordan du sier opp en barnehageplass.