Når får du svar på søknaden?

Alle som søkte om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket 1. mars og ønsket start innen 30. november, vil få svar innen utgangen av mai med enten tilbud eller avslag.

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Når vi har et tilbud om plass til barnet ditt får du melding på e-post.

Svar på tilbud du har fått

Når du skal svare på tilbud om plass må du logge deg inn med ID porten på foreldreportalen, følge veiledningen og svare på tilbudet.

Du kan takke ja/nei eller søke i foreldreportalen 

Takke nei til plass

Hvis du vil fortsette å stå på søkerlisten etter at du har takket nei til et tilbud, følg veiledningen i Vigilo. Vi gjør oppmerksom på at alle med rett til plass i hovedopptaket kun er garantert ett tilbud. Opptak gjøres etter gjeldene opptakskriterier nedfelt i barnehagenes vedtekter.