Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden.

Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid. For mer informasjon se barnehagens vedtekter.

Finn barnehager i Lillestrøm kommune

Slik sier du opp barnehageplassen

Si opp barnehageplass - I Vigilo kan du følge opp barnet ditt i barnehagen.