Du kan slette en innsendt barnehagesøknad, endre eller si opp plassen i barnehage i foreldreportalen