Samarbeid mellom barnehagen og skolen ved skolestart

Barnehagen og skolen skal samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.

Les mer om skolestart 
Slik søker du om plass på SFO

Last ned «Kvalitetsplan barnehage og skole - Overgang fra barnehage til skole og SFO» (PDF)

Førskoletilbud

Alle barnehagene har et eget førskoletilbud for 5-åringene det siste året i barnehagen.

Aktuelle lover