Digital kommunikasjon barnehage - hjem

I Lillestrøm kommune bruker vi Vigilo for digital kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. Vigilo er en løsning som gir muligheter for digital toveiskommunikasjon enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Løsningen består av en foreldreportal og en app, hvor du blant annet kan:

  • Melde fravær
  • Se nyheter og informasjon
  • Sende meldinger til ansatte

Man må logge seg på via ID-porten for å få tilgang både i foreldreportalen på nettet og i appen.

Foreldreportal

Logg på portalen via login.vigilo.no/login/lillestrom/IdPorten 

App

Du kan laste ned Vigilo via Apple Store (IOS) eller Google Play (Android). 

Brukerveiledning for løsningen er tilgjengelig på Vigilo sine nettsider.

Hvem har tilgang?

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret.

Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang. Foreldre uten foreldreansvar, som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis forelder med foreldreansvar samtykker til dette.

Informasjon om sensitive opplysninger

Vær oppmerksom på hvilke opplysninger du deler i digitale meldinger. Vi oppfordrer til å unngå å dele sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, etnisk opprinnelse, religion, genetiske opplysninger, opplysninger om seksuell legning med mer. 

Løsningen er ikke ment som erstatning for det fysiske møtet mellom foreldre og skolen eller barnehagen. Ta kontakt ved å ringe eller be om et møte med den enkelte skole eller barnehage ved behov.

Retten til å få opplysninger om barnet

Om retten til å få opplysninger om barnet er omtalt i barneloven § 47.

En forelder som ikke har foreldreansvar kan likevel ha rett på opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Selv om en forelder kan ha en slik rett, vil ikke Lillestrøm kommune gi tilgang til Vigilo til foreldre uten foreldreansvar. Retten til slike opplysninger, som reguleres av barneloven § 47, innebærer ingen rett til å holdes løpende oppdatert gjennom for eksempel Vigilo.

Retten til å få opplysninger om barnet etter § 47 gjelder ikke dersom foreldreansvaret er fratatt etter barnevernsloven § 4-20, eller dersom det å gi opplysningene kan være til skade for barnet. 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner

En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foreldreportalen sender du en henvendelse til barnehagen med et slikt ønske. Barnehagen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Mer om personvern

Foreldremøter

Holdes samlet for alle foreldrene i barnehagen.

Foreldreråd (FAU)

Foreldrerådet består av foreldre og de foresatte til alle barna. FAU skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalg (SU)

Består av foreldre og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan også delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, drøfter barnehagens innhold og prioriteringer, og er høringsinstans for andre planer som kan påvirke barnehagens drift. Valg av foreldrerepresentanter til SU foregår på foreldremøte.

Les mer om SU og FAU i barnehageloven

Vil du vite mer?

Les mer på nettsidene til det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager