De som jobber i barnehage

Barnehagelærerne er til stede for barna for å gi dem en meningsfull hverdag.

Barnehage

Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn. I Lillestrøm kommune får nyutdannede pedagogiske ledere i barnehagene tilgang til et nettverk, og til mentorer som veileder dem. Slik får du ikke bare veiledning; du blir også kjent med andre pedagogiske ledere i andre barnehager. Her kan dere diskutere problemstillinger, utfordringer, sorger og gleder. Slik får våre barn tilgang på landsbyen de trenger for å få en god oppvekst.

Vi har jo verdens viktigste jobb. Vi er med barna flere timer om dagen enn det foreldre er.

Det er muligheter for urbant byliv i Lillestrøm by og friluftsliv i mer landlige omgivelser andre steder i kommunen.
Felles for alle barnehagene er dyktige pedagoger med fokus på språk, livsmestring og sosial kompetanse.

Vi har en god veiledningsordninger for nyutdannede, nyansatte med mentor i egen barnehage og veiledningsgrupper.

Lillestrøm kommune har en Pedagogisk Psykologisk avdeling med høy fagkompetanse som bidrar i arbeid med både enkeltbarn og systemisk arbeid.