Vil du jobbe i barnehagene våre?

Våre ansatte er til stede for barna for å gi dem en meningsfull hverdag.

Ansatt i barnehage

Sammen om en god oppvekst!

Inkludering av alle barn i fellesskapet er den viktigste oppgaven for barnehagene våre. Vi ser etter deg som sammen med gode kollegaer bidrar til en god oppvekst med lek og læring, og som brenner for at barn skal ha barnehagedager fylt med spennende og meningsfylt innhold.

I Lillestrømbarnehagen er vi opptatt av leken. Vi har blant annet hatt kurs med Fantasifantasten for å berike det fysiske lekemiljøet i alle barnehagene.

 

 

Barnehageutvikling

Vi jobber med barnehagebasert fagutvikling i alle våre barnehager. Viktige støttetiltak er ulike kompetansetiltak for hele personalgruppen og veiledning til den nyutdannede. I Lillestrøm får du veiledning i to år som nyutdannet. Både individuelt og i gruppe.

 

Velkommen til Lillestrøm-barnehagen!

Velkommen til Lillestrøm-barnehagen

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne barnehagelærere. Om du er nyutdannet, tilbyr vi deg en solid veiledningsordning de to første årene. Vi har dyktige veiledere i alle barnehager og i nettverk møter du andre nyutdannede.

Mange av våre ansatte tar ulike videreutdanninger og vi er opptatt av utviklingsmuligheter både for den enkelte og for barnehagen som et fellesskap.

Det er 28 kommunale barnehager, den minste har 39 barn, mens den største har plass til over 200 barn. Hver barnehage har styrer i 100 prosent stilling.
Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S.

Nyutdannet?

 I Lillestrøm er vi opptatt av å ha et utviklende profesjonsfelleskap bestående av nyutdannede og erfarne barnehagelærere som sammen bidrar til lek, utvikling og trivsel. Som nyutdannet er du en viktig ressurs med kunnskap om det nyeste innen barnehageforskning.

Organisering av veiledningstilbudet

På egen arbeidsplass

  • Som nyutdannet får du en veileder som er en erfaren kollega som fortrinnsvis har veileder-utdanning.
  • Du får individuell veiledning og/eller gruppeveiledning av din veileder. Tema og innhold avtales ut ifra dine behov.
  • Jevnlige veiledningsmøter.

På kommunalt nivå:

  • Du møter andre nyutdannede lærere i kommunen flere ganger gjennom året. Erfaringsdeling er en viktig del av nettverkene.
  • Veilederen din deltar i nettverk sammen med andre veiledere. Nettverket møtes flere ganger gjennom året. Her jobbes det med ulike veiledningsmetoder og aktuelle temaer for veilederne.

Kvalitetsplaner for skole og barnehage

Barn og elever med stort læringspotensial

Planen er utviklet for å hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og unge med stort læringspotensial et omsorgs- og opplæringstilbud godt tilpasset deres behov.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Stort læringspotensial. Oktober2021. (PDF, 1,5 MB)

Regning

Kvalitetsplan Regning omfatter hele opplæringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolen.

Kvalitetsplan barnehage og skole - Regning (PDF, 1,7 MB)

Språk, lesing og skriving

Planen gjelder for alle kommunale barnehager og grunnskoler. Grunnlaget for lese- og skriveferdigheter legges i barnehagealderen gjennom god språkstimulering og utvikling av gode språkferdigheter.

Kvalitetsplan for språk, lesing og skriving (PDF)

Kvalitetsplan for læringsmiljø i skolen

Kvalitetsplanen skal være en støtte for lærere og skoleledere i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet.

Kvalitetsplan for skole -Læringsmiljø (pdf) (PDF, 1,3 MB)

Lokale planer og årsplaner for barnehagene i Lillestrøm kommune.