Om Geoparken

Landets eneste geologiske park ligger ved (gamle) Trondheimsveien ved «Berger sandtak».  En "demonstrasjonsmur" gir opplysninger om de geologiske forekomstene en ser. Sandmassene i dette området er fra ishavsmeltingen for ca. 9000 år siden. 

I geoparken finner du grunnfjellsbergarter som finnes i berggrunnen rundt Geoparken. I tillegg finner du også bergarter som har blitt fraktet til området med isbreer.