Hvordan kontakter jeg oppsøkende ungdomsteam?

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss direkte på vår vakttelefon. 

469 34 634.

Om OUT?

Om oss

Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid. OUT skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig.

OUT sitt mandat:

«Oppsøkende ungdomsteam (OUT) er en lavterskel og forebyggende tjeneste i Lillestrøm kommune som er tilknyttet området Oppvekst og Helsetjenester for barn, unge og familier. Tjenesten driver oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid opp mot unge i aldersgruppen 13 -24 år. OUT skal identifisere og knytte kontakt med ungdom som ikke har blitt fanget opp av hjelpeapparatet. Vårt fokusområde vil også være å forebygge problemutvikling hos ungdom gjennom oppsøkende arbeid på ungdommenes arena. OUT kartlegger eventuelle hjelpebehov og videreformidler ungdom til det øvrige hjelpeapparatet. OUT ønsker å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid med positive og mestringsfulle opplevelser.»

 • Alle OUT sine tjenester er gratis, og all kontakt med OUT er frivillig for ungdom
 • Oppsøkende ungdomsteam består av 12 årsverk og alle medarbeidere har minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning.
 • Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.
 • OUT skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig.

OUT består av 12 årsverk og er tilknyttet området Oppvekst og Helsetjenester for barn, unge og familier i Lillestrøm kommune

Feltarbeid

 • OUT oppholder seg der ungdom ferdes i Lillestrøm kommune, og vi tar kontakt med de ungdommene vi påtreffer.
 • Gjennom vårt feltarbeid ønsker vi oppnå kontakt og få oversikt over enkeltpersoner og grupper som oppholder seg i kommunen.
 • Vi jobber tett med skolene og har egne skolekontakter som er tilgjengelig ukentlig i skoletiden.
 • Vi ønsker å bygge tillit og danne gode relasjoner til ungdom, slik at vi kommer posisjon til å kunne gi god oppfølging

Taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt

 • OUT er opptatt av fortrolighet og tillit, og vektlegger personvernet til den enkelte ungdom sterkt.
 • Alle OUT sine ansatte har lovpålagt taushetsplikt.
 • Unntak fra taushetsplikten gjelder i situasjoner med alvorlig bekymring for mindreårige under 18 år, da utløses meldeplikt, samt situasjoner der det er fare for liv og helse.

Kartlegging

OUT ønsker å ha god oversikt over de ulike miljøene i hele kommunen.

Vårt oppfølgingsarbeid og vår tilstedeværelse i Lillestrøm kommune gir oss kunnskap om miljøer, innbyggere og tilreisende. Vi får oversikt over både muligheter og mangler ved de hjelpetilbud som finnes.

Oppfølgingsarbeidet og våre erfaringer oppsummeres med jevnlige rapporter.

Tilstandsrapport - Ungdomsproblematikk på Sørumsand (PDF, 580,7 KB)

Hva kan OUT hjelpe deg med?

Hva kan du snakke med OUT om?

Du kan snakke med oss om alt.

Eksempler på temaer du kan snakke med OUT om er:

 • Ordsky OUTSosiale medier
 • Skole og jobb
 • Rus
 • Vennskap, ensomhet og mobbing
 • Selvbilde og psykisk helse
 • Trusler og konflikter
 • Seksualitet, kjærlighet og  kjærlighetssorg
 • Familieforhold

OUT har god oversikt over forskjellig hjelpe-/aktivitetstilbud som er tilgjengelig for ungdom i kommunen, og OUT kan hjelpe til med å etablere kontakt ved behov.

Oppfølgingsarbeid og rådgivning

 • OUT kan gi råd og veiledning ved akutte kriser eller andre utfordringer.
 • OUT tilbyr samtaler, oppfølging og rådgivning for ungdom som oppholder seg i Lillestrøm kommune. 
 • OUT er opptatt av å være tilgjengelige, fleksible og å arbeide for positiv endring i samarbeid med ungdommen.

Der det er hensiktsmessig samarbeider vi også med ungdommens nettverk og andre tjenester, men kun hvis ungdommen ønsker det selv. Det er viktig for OUT å senke terskelen til det øvrige hjelpeapparatet, slik at ungdommen får best mulig hjelp og støtte.

Alle innbyggere i Lillestrøm kommune kan ta kontakt med OUT for råd og veiledning.

OUT tilbyr

Sisterhood

Hva er Sisterhood?MicrosoftTeams-image (5).png

Sisterhood Norge er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter i alderen 12-22 år.

Sisterhood metodikken har som mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillig organisasjoner som samarbeidspartnere.

Formålet med Sisterhood

Sisterhood vil motivere unge jenter til å ha sunne holdninger og verdier. Vi vil styrke jenters selvfølelse og veilede dem å sette tydelige grenser, og å si nei til selvdestruktiv atferd.

Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme jentenes empati, og veilede jentene til å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.

Hva gjør man på Sisterhood-grupper?

Vanligvis har vi temakveld annenhver gang vi møtes. Fokus på temakveldene vil være holdningsskapende arbeid og ulike øvelser. Andre ganger arrangerer vi aktiviteter som for eksempel kino, bowling, yoga, film, mat og selvforsvarkurs. Aktivitetene (som for øvrig er gratis), har fokus på mestring og skal bidra til å samle gruppen og skape gode opplevelser for jentene.

Varighet for Sisterhood-grupper

Jentegruppeforløpet varer i ca 10-12 uker og følger skoleruten når det gjelder fridager og ferier. I løpet av disse ukene skal det være en «rød tråd» som til sammen vil gi en god helhet i gruppesamlingene. Jentene blir rekruttert gjennom skolebesøk i Lillestrøm kommune.

Hvordan melde seg på?

Meld deg på Sisterhood jentegruppe

Vil du bli en OUT-Frivillig?

OUT har nylig startet opp et tilbud hvor vi gamer sammen med ungdom. OUT ønsker å skape et felleskap og samfunn for ungdom som interesserer seg for gaming. OUT har en egen Discord server og en CS:GO server. På sikt ønsker vi å ha flere servere til ulike spill.

OUT-Frivillige har følgende hovedoppgaver:

Moderere OUT sin Discordserver, administrere spillservere, redigere videoer og være med å arrangere eventuelle konkurranser og LAN partyer.
OUT-frivillige deltar på månedlige møter med OUT.

Vi søker deg som er mellom 13 og 24 år og som:

 • er interessert i gaming
 • er rettferdig og ansvarsbevisst
 • liker å samarbeide med andre
 • vil lære mer om serverstyring
 • ønsker å lage gamingvideoer/fragmovies
 • ønsker å moderere discord
 • ønsker å være med å drifte servere

Det er fint hvis du har noe erfaring, men det er ikke noe krav!

Vi kan tilby:

 • et hyggelig gamingsamfunn hvor du kan lære nye ferdigheter
  få ukentlige oppfølging på Discord av OUT
 • veiledning og relevante kurs ved behov hos OUT
 • OUT vil kunne gi deg en referanse for det frivillige arbeidet du gjør, denne kan brukes når du skal søke jobber senere.

OUT vil invitere de som søker seg som OUT-frivillig til en samtale i våre lokaler i Storgata i Lillestrøm.

Vil du bli en OUT-frivillig? Klikk på knappen under.

OUT-Frivillig søknadsskjema

Gaming

Discord

Her kan du møte andre du kan spille med.

Tilgang til OUT-discord

CS:GO

Oppsøkende ungdomsteam har sin egen CS:GO server 

Koble til OUT CS:GO server 1

cs1.OUTLillestrom.no:27015

Koble til OUT CS:GO server 2

cs2.outlillestrom.no:27017

Koble til OUT CS:GO server 3

cs3.outlillestrom.no:27019

Koble til OUT CS:GO server 4

cs4.outlillestrom.no:27021

Minecraft