Hvordan kontakter jeg oppsøkende ungdomsteam?

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss direkte på vår vakttelefon. 

469 34 634.

Om OUT?

Om oss

Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid. OUT skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig.

OUT sitt mandat:

«Oppsøkende ungdomsteam (OUT) er en lavterskel og forebyggende tjeneste i Lillestrøm kommune som er tilknyttet området Oppvekst og Helsetjenester for barn, unge og familier. Tjenesten driver oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid opp mot unge i aldersgruppen 13 -24 år. OUT skal identifisere og knytte kontakt med ungdom som ikke har blitt fanget opp av hjelpeapparatet. Vårt fokusområde vil også være å forebygge problemutvikling hos ungdom gjennom oppsøkende arbeid på ungdommenes arena. OUT kartlegger eventuelle hjelpebehov og videreformidler ungdom til det øvrige hjelpeapparatet. OUT ønsker å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid med positive og mestringsfulle opplevelser.»

 • Alle OUT sine tjenester er gratis, og all kontakt med OUT er frivillig for ungdom
 • Oppsøkende ungdomsteam består av 14 årsverk og alle medarbeidere har minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning.
 • Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.
 • OUT skal være en pådriver for at overgangen mellom ungdomstiden og voksenlivet blir så enkel og bra som mulig.
 • Alle innbyggere i Lillestrøm kommune kan ta kontakt med OUT for råd og veiledning.

OUT er tilknyttet området Oppvekst og Helsetjenester for barn, unge og familier i Lillestrøm kommune

Feltarbeid

 • OUT oppholder seg der ungdom ferdes i Lillestrøm kommune, og vi tar kontakt med de ungdommene vi påtreffer.
 • Gjennom vårt feltarbeid ønsker vi oppnå kontakt og få oversikt over enkeltpersoner og grupper som oppholder seg i kommunen.
 • Vi jobber tett med skolene og har egne skolekontakter som er tilgjengelig ukentlig i skoletiden.
 • Vi ønsker å bygge tillit og danne gode relasjoner til ungdom, slik at vi kommer posisjon til å kunne gi god oppfølging

Taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt

 • OUT er opptatt av fortrolighet og tillit, og vektlegger personvernet til den enkelte ungdom sterkt.
 • Alle OUT sine ansatte har lovpålagt taushetsplikt.
 • Unntak fra taushetsplikten gjelder i situasjoner med alvorlig bekymring for mindreårige under 18 år, da utløses meldeplikt, samt situasjoner der det er fare for liv og helse.

Kartlegging og rapporter

OUT ønsker å ha god oversikt over de ulike miljøene i hele kommunen.

Vårt oppfølgingsarbeid og vår tilstedeværelse i Lillestrøm kommune gir oss kunnskap om miljøer, innbyggere og tilreisende. Vi får oversikt over både muligheter og mangler ved de hjelpetilbud som finnes.

Oppfølgingsarbeidet og våre erfaringer oppsummeres med jevnlige rapporter.

Tilstandsrapport - Ungdomsproblematikk på Sørumsand (PDF, 594,7 KB)

Tilstandsrapport Strømmen Skjetten (PDF, 2,6 MB)

OUT - Årsrapport 2023 (PDF)

OUT - Årsrapport 2022 (PDF)

OUT - Årsrapport 2021 (PDF, 3,2 MB)

OUT - Årsrapport 2020 (PDF, 1,4 MB)

Hva kan OUT hjelpe deg med?

Du kan snakke med oss om alt.

Eksempler på temaer:

 • Sosiale medier
 • Skole og jobb
 • Rus
 • Vennskap, ensomhet og mobbing
 • Selvbilde og psykisk helse
 • Trusler og konflikter
 • Seksualitet, kjærlighet og  kjærlighetssorg
 • Familieforhold

OUT har god oversikt over tilbudene som er tilgjengelig for ungdom i kommunen, og OUT kan hjelpe deg med å komme i kontakt ved behov.

Samtaler, råd og veiledning

 • OUT kan gi råd og veiledning ved akutte kriser eller andre utfordringer.
 • OUT tilbyr samtaler, råd og veiledning for ungdom som oppholder seg i Lillestrøm kommune. 
 • OUT er opptatt av å være tilgjengelige, fleksible og å arbeide for positiv endring i samarbeid med ungdommen.
 • OUT kan hjelpe ungdom med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester og tilbud i kommunen.
 • Dersom ungdommen ønsker det selv, samarbeider vi også med ungdommens nettverk og andre tjenester.

Gruppetilbud - «Sisterhood / Brotherhood»

«Sisterhood / Brotherhood»brotherhood_logo.pngsisterhood logo

Sisterhood / Brotherhood i Norge er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter og gutter i alderen 12-22 år.

Metodikken har som mål å drive kjønnsrettet  rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillig organisasjoner som samarbeidspartnere.

Formål

Sisterhood / Brotherhood vil motivere unge til å ha sunne holdninger og verdier. Vi vil styrke ungdom sin selvfølelse og veilede dem å sette tydelige grenser, og å si nei til selvdestruktiv atferd.

Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme ungdom sin empati, og veilede dem til å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.

Hva gjør man her?

Vanligvis har vi temakveld annenhver gang vi møtes. Fokus på temakveldene vil være holdningsskapende arbeid og ulike øvelser. Andre ganger arrangerer vi aktiviteter som for eksempel kino, bowling, yoga, film, mat og selvforsvarkurs. Aktivitetene (som for øvrig er gratis), har fokus på mestring og skal bidra til å samle gruppen og skape gode opplevelser for ungdommene. 

Varighet 

Gruppeforløpet varer i ca 10-12 uker og følger skoleruten når det gjelder fridager og ferier. I løpet av disse ukene skal det være en «rød tråd» som til sammen vil gi en god helhet i gruppesamlingene. Ungdom blir rekruttert gjennom skolebesøk i Lillestrøm kommune.

Hvordan melde seg på?

Meld deg på Sisterhood jentegruppe
Meld deg på Brotherhood guttegruppe

Gaming

Den uorganiserte spillingen kalles gjerne gaming. OUT ønsker å skape et felleskap og samfunn for ungdom som interesserer seg for gaming, spill-streaming, video/bilderedigering, og LAN-party. OUT har en egen Discord som er for alle ungdommer i Lillestrøm kommune. 

OUT har 4 minecraft-servere som har plass til over 100 brukere på hver server! Vår lokale server kan hoste mange flere servere til ulike spill basert på hva ungdommen interesserer seg for. I tillegg hoster vi 4 CS:GO servere som ungdom kan låne gratis til å arrangere konkurranser. Serverne er satt opp med samme konfigurasjoner som brukes i E-sport.


OUT-Frivillige

OUT-gaming har nå over 10 ungdommer som hjelper oss å videreutvikle vårt spillsamfunn. OUT-frivillige sine oppgaver kan blant annet være å:

Moderere OUT sin Discordserver, administrere spill-servere, redigere videoer og være med å arrangere eventuelle konkurranser og LAN partyer.
OUT-frivillige deltar på et fysisk møte med OUT hver 6. til 8. uke.
Det er ukentlige møter online på discord hver mandag for de som har mulighet til det.

Vi søker deg som er mellom 13 og 24 år og som:

 • er interessert i gaming
 • er rettferdig og ansvarsbevisst
 • liker å samarbeide med andre
 • vil lære mer om serverstyring
 • ønsker å lage gaming-videoer
 • ønsker å moderere discord
 • ønsker å opprette spillservere
 • Ønsker å utvikle vårt community til å bli et sted for all gaming interessert ungdom i Lillestrøm kommune!

Det er fint hvis du har noe erfaring, men det er ikke noe krav!

Vi kan tilby:

 • et hyggelig gaming-samfunn hvor du kan lære nye ferdigheter og få ukentlige oppfølginger på Discord av OUT
 • veiledning og relevante kurs ved behov hos OUT
 • OUT vil kunne gi deg en referanse for det frivillige arbeidet du gjør, denne kan brukes når du skal søke jobber senere

OUT inviterer de som søker seg som OUT-frivillig til en samtale i våre lokaler i Storgata i Lillestrøm. Ungdom får ikke tilgang og rettigheter til spill-servere og Discord før vi har hatt et fysisk møte.

Vil du bli en OUT-frivillig? Klikk på knappen under.

OUT-Frivillig søknadsskjema

For ungdom under 16 år:

Hvis du er under 16 år gammel, trenger vi et samtykke fra foresatte til at du kan bli en OUT-frivillig. I søknadsskjema må du legge til kontaktinfo til foresatte.

Discord

 Vi ønsker å ha en felles arena som gjør det lett for deg som ungdom å komme i kontakt med både E-sportlag og ungdomsklubbene i Lillestrøm. Dette er en discord hvor du kan møte ungdommer i nærheten av deg, som du kan spille med. 

 • For å kunne koble til discorden må du ha registrert et telefonnummer til din discordbruker.
 • Når du kommer inn i discorden må du godkjenne regler for å få tilgang til alle chat og voicerommene.

Discordkanalen er et samarbeid mellom ungdom, OUT, møteplasser for unge i Lillestrøm, og idrettslagene i Lillestrøm som driver med E-sport. Velkommen skal du være! 

 

Koble til Lillestrøm-Gaming Discord

CS:GO

Oppsøkende ungdomsteam har sin egen CS:GO server 

Koble til OUT CS:GO server 1

cs1.OUTLillestrom.no:27015

Koble til OUT CS:GO server 2

cs2.outlillestrom.no:27017

Koble til OUT CS:GO server 3

cs3.outlillestrom.no:27019

Koble til OUT CS:GO server 4

cs4.outlillestrom.no:27021

Minecraft

Kopier lenken og bruk i spillet: minecraft.outlillestrom.no

Koble til minecraftkart 

Informasjon til foresatte

Gaminginfo til foresatte

 • Gaming er en arena og felleskap vi vil lage og utvikle i samarbeid med ungdom.
 • OUT er en oppsøkende tjeneste og vil etterstrebe å være der ungdom er. Internett er en arena der nesten alt er tilgjengelig og mye av kommunikasjonen til ungdom foregår der. Ungdom utforsker og tester mange ulike spill, også spill som er utenfor deres anbefalte aldersgrense.
 • Merk at aldersanbefalinger på spill er veiledende. Det er derfor opp til foresatte å vurdere om barn og unge skal få spille et spill med høyere aldersanbefaling (www.barnevakten.no).
 • «..aldersgrenser på spill er anbefalinger. Foreldre må også vurdere egne barns forutsetninger og hva de tåler. I noen spill er det elementer som kan være minst like bekymringsfullt som volden, for eksempel muligheten til å møte andre i chat og kontakt med fremmede. Uansett må man ta utgangspunkt i eget barn og vurdere om man skal holde aldersgrensen eller ei» (www.barnevakten.no).
 • OUT oppmuntrer ikke ungdom til å spille spill over anbefalt aldersgrense, men vi kommer ikke til å korrigere eller bestemme hvilke spill ungdom spiller. OUT anser at det viktig at ungdom har trygge voksne tilgjengelig på de arenaene de oppholder seg, også inne i spillverdenen. OUT tar utgangspunkt i at foresatte har dialog med ungdom om hva de foretar seg når de er på internett.

Info om OUT-frivillige sine oppgaver

 • OUT-frivillige kan administrere OUT sin discord. Dette er et kommunikasjonsverktøy der ungdom kan snakke sammen både tekstbasert og via tale, de kan «streame» spill til venner, komme i kontakt med andre og samle folk til ulike spill. OUT sine ansatte er tilgjengelig i discorden og deltar aktivt i de spillene ungdommene er opptatt av.
 • OUT-frivillige kan administrere ulike spill-servere. Dette er en teknisk oppgave der ungdom lærer oppsett av virtuelle maskiner med ulike operativsystemer. Moderering og oppdatering av ulike spill-servere for å sikre at serveren opererer best mulig. Dette er en oppgave som gjennomføres uten å spille selve spillet.

E-sport:

E-sport står for elektronisk sport. E-sport er en samlebetegnelse på den organiserte delen av den elektroniske konkurransebaserte spillingen, og kan foregå på datamaskiner, spillkonsoller, eller mobil. Den uorganiserte spillingen kalles gjerne gaming.
OUT-gaming er et gaming samfunn, ikke en E-sportklubb. Vi i OUT vil gjerne tilrettelegge slik at de ungdommene som er interessert i E-sport kan videreutvikle sine ferdigheter, og eventuelt komme i kontakt med en klubb hvis det er mulig og ungdommen ønsker det.
Som E-sportsutøver holder du på med E-sport i organisert form. En E-sportsutøver kan delta i ligaer og turneringer.
E-sport består av videospill-konkurranser med flere spillere, ofte på lag, som konkurrerer mot hverandre. For å utvikle seg som spiller, er det vanlig å legge ned mye tid både gjennom individuelle og lagmessige treninger. I tillegg er det vanlig å gjennomføre og teste ut nye taktikker i treningskamper. Som E-sportsutøver kan du spille i flere ulike videospillsjangre, og de fleste er online multiplayer-spill. E-sport har også flere regler og rammer du som utøver må holde deg innenfor.

OUT fokuserer mest på E-sport spill sammen med ungdom. De fleste E-sport spill handler om veldig mye mer enn å skyte på hverandre. Det er en lagsport. Det er et høyt fokus på kommunikasjon, trening, planlegging og stresshåndtering for å nevne noe. Vi vil gjerne gi ungdom som ikke får annerkjennelse for evnene de har i E-sport spill, en mulighet til å vise seg frem. Lære andre hva de kan og øke deres selvfølelse og selvtillit. Vi i OUT stiller med en arena hvor de kan møte likesinnede og ha trygge voksne sammen med seg.

OUT kan gi informasjon, råd og veiledning til foresatte som har spørsmål angående gaming.

Kort om ulike E-sport spill

CS:GO

Et av verdens største E-sport spill er Counter-Strike Global Offensive. Dette er et spill som i Norge har anbefalt aldersgrense 18 år. Grunnideen er at man deltar på ett av to lag. Terroristene på den ene siden skal som oftest vokte gisler, detonere en bombe eller et gitt mål. Antiterroristene derimot skal redde gisler eller hindre terroristene fra å detonere eksplosivene. E-sport fokuserer kun på planting/desarmering av bombe. Ulike land og områder rangerer aldersgrenser av spill ulikt. Blant annet er anbefalt aldersgrensen for CS:GO i Finland satt til 16år og i Asia 12 år. Spillet kan tilpasses ved å legge til smarte innstillinger. Blant annet fjerne blod og begrense chatmuligheter. Les mer på barnevakten.no/spill/counter-strike-global-offensive

Valorant

Valorant er et lignende E-sport spill som CS:GO, bare at de har lagt til at karakterene har ulike krefter i tillegg til våpen. Oppgavene i spillet er nøyaktig det samme som CS:GO med å plante og desarmere bomber, men spillutvikleren har laget spillet uten blod og med fantasigrafikk som gjør at spillet har havnet på anbefalt 16 års aldersgrense.

Fortnite

Fortnite er et battle royal spill der man skal eliminere andre spillere for å vinne. I tillegg til å skyte andre kan også karakterene i spillet bygge bygninger. Dette er et kjempepopulært spill som mange unge spiller. Spillet har fantasigrafikk, men handlingene er de samme som i overnevnte spill. Man skyter på hverandre for å vinne i kamper. Anbefalt aldersgrense for Fortnite er 12 år.

Minecraft

Minecraft er enkelt fortalt digital Lego. Du styrer spilleren din gjennom en verden bygd opp av blokker. Blokkene kan ødelegges og plasseres. I verdenen lever det forskjellige typer dyr og om natten kommer det monstre. Du kan spille Minecraft på forskjellige måter, de tre mest populære er «survival», «creative» og «adventure». Spillet har blitt et stort fenomen med over syv millioner spillere globalt.
Les om Minecraft på wikipedia

Mange unge ønsker å bli gode E-sport utøvere
For å bli skikkelig god i et bestemt dataspill må man starte tidlig. Jo tidligere jo bedre, med mindre man har et vanvittig talent. Det er mye man skal lære seg, og i skytespill skal man ikke bare bli god til å sikte, man må også lære seg å fungere som lagkamerat og å kommunisere på en god måte (www.barnevakten.no).

Referanser

Foreldregruppe - ungdomsmentorer

Å være foreldre til ungdommer er både spennende og utfordrende. I denne perioden skal den unge løsrive seg og bli selvstendig, samtidig er den unge sårbar og med følelser som kan være utfordrende å håndtere på egenhånd. Tenåringer trenger mer enn noen gang at foreldre er tilgjengelig når behovet er der, med støtte, veiledning og omsorg.

Som foreldre opplever man ofte å måtte stå i avvisning og konflikt. Man kan bli usikker på hvordan man skal håndtere ulike situasjoner, bli redde for hva ungdommene opplever, og blir slitne av å holde ut når det oppstår konflikter. Vi ønsker at en foreldregruppe skal bidra til økt kunnskap, nettverk og være et pusterom for foreldre, og har mål om å skape et trygt rom for å kunne dele både gleder og utfordringer man står i.

Temaene vi har valgt, har vi satt sammen på bakgrunn av møter og samtaler med foreldre og ungdommer gjennom vårt arbeid i OUT. På gruppesamlingene tar vi utgangspunkt i ulike temaer for å styrke samspill og bånd mellom omsorgsgiver og ungdom. Dette er på ingen måte en «fasit» for barneoppdragelse, men vi vil tilby mulighet til refleksjon over ulike verktøy som kan gjøre oss tryggere i foreldrerollen.

Vi tilbyr også individuell veiledning i etterkant av kurset.

Temaer i foreldreveiledningskurset

Temamøte 1: Følelser og kommunikasjon

 • Kompetanse om følelser
 • Relasjonens betydning
 • Tenåringshjernen

Temamøte 2: Skole og fritid

 • Tilhørighet og utenforskap
 • Skole - hjem samarbeid
 • Fritid og nettverk. Aktivitetstilbud i kommunen

Temamøte 3: Sosiale medier

 • Uttrykk for identitet, men også sosialt press, sammenlikning og mobbing

Temamøte 4: Rusmidler

 • Rus-trender i ungdomsmiljøet
 • Informasjon om rusmidler
 • Hjelpetilbud i kommunen

Temamøte 5: Grensesetting

 • Hjelp til regulering av følelser
 • Positive grenser

Metodikken som benyttes i foreldreveiledningskurset

Temakveldene bygger på elementer fra blant annet:

International Child Development Program (ICDP)

International Child Development Program er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program med mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. ICDP er utviklet av eksperter fra mange land, og bygger på mange års forskning.

Les mer om ICDPmetoden 

Traumebevist omsorg (TBO)

Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barn og unges utvikling og fungeringsevne. TBO har stort fokus på omsorgspersonens ansvar for å bygge trygghet, relasjon/tilknytning og regulering.

Emosjonsfokusert veiledning

Emosjonsfokusert veiledning (Tuning in to teens) er et foreldreprogram der hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen. Programmet setter søkelys på utviklingsmessige behov hos tenåringer og hvorfor det er viktig å ha kompetanse om følelser. I tillegg ønsker man at foreldre oppnår økt evne til selvregulering.