Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene blir hindret i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.
   
Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap!   

Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. 

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å vie seg til livet. 

Bli med på årets viktigste søndagstur 24. oktober! 

Ordfører Jørgen Vik har satt opp en digital bøsse til TV-aksjonen som du kan gi til. 

Vil du verve deg som bøssebærer? Det kan du gjøre på blimed.no

Resultater for Lillestrøm kommune

Se innsamlingsresultatene for Lillestrøm nedenfor. Resultatene oppdateres fortløpende.