Bruken av Sørum sykehjem skal utredes

Kommunestyret vedtok at Sørum sykehjem fortsatt skal bestå.

Sørum sykehjem vil beståLillestrøm kommunestyre vedtok også i sitt budsjettmøte at det skal å utredes om det skal skje i sambruk med andre helsetjenester. I sammenheng med den pågående helseutredningen er rådmannen bedt om særlig å se på sambruk mellom legevaktsordningen, sykehjem, legesenter og bemannede omsorgsboliger.