Flere får bredbånd hjemme

Lillestrøm kommune har fått 8 millioner i statlige bidrag til utbygging av bredbånd. Dekningen i Lillestrøm kommune er allerede ganske bra, men det er en del områder som fortsatt mangler dekning.

Vi vil bidra til at så mange som mulig får tilgang til høyhastighets nett og kan benytte både våre og andre internett-tjenester hjemmefra, uttaler direktør for digitalisering i Lillestrøm kommunene, Torbjørn Pedersen.

– Bakgrunnen for dette er at det er en del steder med så lav befolkningstetthet at leverandører av bredbånd ikke har villet stå for utbyggingen. De har vurdert at dette ikke er lønnsomt. Vi forsøker nå å finne andre løsninger for å få dette til, sier Pedersen videre.

Løsningen ble et spleiselag med statlig og kommunalt bidrag, samt god norsk dugnadsånd fra innbyggernes side. 5. juni i år inviterte kommunen innbyggere fra de syv stedene som i dag ikke har bredbånd til møte i Fet rådhus. Her presenterte kommunen opplegget for søknad om nasjonale midler og hvordan innbyggerne selv kan bidra for å få bredbånd.

– Søknad ble sendt etter behandling i Fellesnemnda og resultater er nå klart. Lillestrøm fikk hele 8 millioner av de totalt 18,7 millionene som Akershus fylkeskommune fordeler på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det at Lillestrøm kommune stikker av med nesten halvparten av midlene sier noe om at vi som stor kommune har større gjennomslagskraft, noe som også gir oss flere muligheter, uttaler Pedersen.

Fellesnemnda bevilget 4 millioner til prosjektet i høst og sammen med bidrag fra leverandørene og dugnadsinnsats fra innbyggere gjør det at prosjektet med totalramme på nesten 19 millioner kan starte opp i 2020.

– Vi håpet å få midler til å dekke 400 husstander. Så fikk vi 600. Det er vi svært fornøyde med, uttalte prosjektleder Steinar Sire i Lillestrøm kommune til Romerikes Blad. Prosjektet omfatter husstander på Enebakkneset og i Gansdalen, i Blaker og nord i Sørum, samt et område innerst på Leirsund.

– Det har vært jobbet med saken siden 2017 og dette er den første tildelingsrunden vi har vært med på. I neste tildelingsrunde vil vi gjøre vårt for at enda flere får bredbånd. Det nasjonale målet for 2020 er at minst 90 prosent av kommunens husstander skal ha bredbånd, avslutter Sire.

Aktuelle områder i Fet 

Aktuelle områder i Skedsmo 

Aktuelle områder i Sørum