Fortsatt legevakt på Sørumsand

Kommunestyret vedtok fortsatt drift av legevakten på Sørumsand.

Det skal fortsatt være drift av legevakt på Sørumsand på kvelds- og dagtid og i helgene. Det vedtok Lillestrøm kommunestyre i sitt budsjettmøte tirsdag 17. desember.  Rådmannen ble bedt om å vurdere om den akuttmedisinske beredskap på natt best ivaretas ved bruk av bemannet legevaktbil i denne delen av kommunen. 

 I vedtaket ble rådmannen også bedt om å utrede organisering, kapasitet og kvalitet for legevaktstjenesten i hele Lillestrøm kommune. Videre sier vedtaket at det skal det sees på «om legevakttilbudet i Lillestrøm kommune oppfyller kravene i akuttmedisinforskriften og hvilke tiltak som må iverksettes dersom det er mangler». I utredningen skal det også gjøres en vurdering av ansattes arbeidsforhold og hvordan deres sikkerhet best ivaretas.