Lillestrøm kommune styrker lokaldemokratiet

Lillestrøm kommune ønsker å styrke innbyggernes muligheter til å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet og innfører oppgaveutvalg etter dansk modell.

Oppgaveutvalg er et midlertidig, rådgivende og avgrenset utvalg som skal håndtere helt konkrete tema. Det skal være sammensatt av både innbyggere og politikere. Utvalget skal ta for seg saker og tema som har med langsiktig utvikling, strategier og planer å gjøre.

Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere ulike tema før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle saksbehandlingen av saken.

Ideen om oppgaveutvalg kommer på bakgrunn av studiebesøk i den danske byen Aalborg og erfaringer fra Svelvik kommune, hvor erfaringene er gode.

Erfaringene viser at ordningen bidrar til å få frem ideer som kanskje ikke hadde kommet fram ved tradisjonell saksgang. Den bidrar også til å styrke det politiske lederskapet ved at politikerne kan gi administrasjonen føringer i en tidlig fase, før administrasjonen utarbeider sine forslag.

Innføringen av Oppgaveutvalg ble vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm kommune, 21. november 2019.

Les hele saken og saksdokumentene.