Lillestrøm næringskonferanse

Næringslivet i Lillestrøm skal fortsette å blomstre. Derfor inviteres alle som driver næring i kommunen til næringskonferanse fredag 10. januar 2020 på Norges Varemesse.

Her finner du fullstendig program for konferansen.

Så langt er det 330 påmeldte til konferansen 10. januar 2020 på Norges Varemesse.

Konferansen er gratis for alle næringsdrivende. Meld deg på i dag!

-Dette er noe av det første vi gjør som en ny storkommune og vi ønsker å vise at vi er en næringsvennlig kommune, sier næringssjef Maria Hoff Aanes.

Henvendelser i forbindelse med konferansen kan sendes til næringssjef Maria Hoff Aanes.

Programmet

Det er kommunalminister Monica Mæland som skal åpne hele konferansen. Hoff Aanes informerer videre at FNs bærekraftsmål vil være et av temaene under konferansen: – Det er store globale utfordringer og næringslivet må utvikle løsninger. Dette kan bedriftene i Lillestrøm bidra med, sier hun.

I løpet av dagen skal ordfører Jørgen Vik, rådmann Trine Myrvold Wikstrøm og representanter fra kommunen dele sine ambisjoner og visjoner for framtiden i kommunen. - Dette er en gylden mulighet til å møte menneskene bak titlene. På Lillestrøm Næringskonferanse kan alle som skal bygge eller drive næring få muligheten til å komme i kontakt med rette person i kommunen. Det snakkes mye om planer, politikere og systemer – og mange har naturligvis spørsmål om mye. På konferansen kan du stille spørsmålene ansikt til ansikt med rette vedkommende.

Foretrukket etableringskommune

-På konferansen vil vi også snakke om hva det innebærer å være en  ny kommune og ikke minst hvordan kommunen ønsker å fremstå ovenfor næringslivet. Vi ønsker å spille på lag og være en god samarbeidspartner, så vi må kunne tilby smidige løsninger. Vi vil gjøre vårt ytterste for å stimulere til nytenkning og nyutvikling. Vi ønsker rett og slett å være en foretrukket etableringskommune, sier Hoff Aanes. Første skritt i å utvikle en sterkere næringsregion er å benytte seg av de mange positive synergiene som ligger i kjennskap og nettverk. Økt samarbeid mellom aktøren i næringslivet vil kunne bidra til innovasjon og utvikling av stadig nye og bedre løsninger. Derfor er konferansen også tenkt som en viktig møteplass bedriftene seg imellom.

– I tillegg skal forfatter og foredragsholder Ståle Økland snakke om betydningen av arbeidsplasser i lokalmiljøet. Det er der de fleste tilbringer mesteparten av tiden sin, og gode arbeidsplasser er kjempeviktig for kommunen, understreker Hoff Aanes.

Gode hjelpere

Det er det mange nasjonale rammevilkår som næringslivet må forholde seg til, og kommunen har også en rolle når det gjelder tilrettelegging for næringslivet.
– Det er det flere konkrete og praktiske ting kommunen kan hjelpe til med. Vi skal derfor stille oss positive til at næringslivet tar kontakt, legger Hoff Aanes til. På konferansen vil de påmeldte også få et innblikk i hvordan NAV ønsker å være mer med i prosessen og bistå dersom bedrifter enten skal nedbemanne eller øke bemanning, og å være en god samarbeidspartner. I tillegg skal Romerikes Blad snakke om samspill med næringslivet.

– For Lillestrøm kommune er det viktig med et godt omdømme, og et godt næringsliv gjør kommunen mer attraktiv. Det igjen bidrar til at flere ønsker å flytte hit og bedrifter ønsker å etablere seg her, forteller Hoff Aanes. – Vi er kjempestolte over næringslivet i Lillestrøm og er positive til vekst. Det ønsker vi å vise med næringskonferansen. 

Book en date med ordføreren

Etter konferansen vil er det mulig å booke sju minutters lynmøter med kommunens representanter. Invitasjonen til speedatingsmøtene sendes ut til alle som er påmeldt, og det er første mann til mølla som gjelder.
– Man får kanskje ikke utrettet så mye på sju minutter, men man kan benytte sjansen til å introdusere problemstillinger eller opprette et kontaktpunkt i kommunen, sier Hoff Aanes. Siden påmeldingen ble åpnet har mange møter blitt booket, men det er fremdeles noen muligheter igjen.