Stokkebåten er vårt kommunevåpen

Stokkebåten, som symboliserer historie, nåtid og framtid, pryder Lillestrøms kommunevåpen.

Kommunestyret i Lillestrøm kommune valgte publikumsforslaget stokkebåten som kommunevåpen. Etter en bred prosess, hvor både befolkning og profesjonelle ble invitert til å komme med sine forslag, falt valget til slutt på stokkebåten.

Stokkebåten er valgt fordi den er et viktig nasjonalt funn. Stokkebåten ble funnet i Sørum, og er Norges eldste båt, ca. 2200 år gammel. Den representerer livet på elva, som var en viktig næring i alle de tre kommunen, samt våre vannveier, Glomma, Nitelva, Leira og Øyeren.

Stokkebåten ble uthulet med jernøks, og var dermed høyteknologisk for sin tid. Symbolikken i dette kan overføres til dagens kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, samt Lillestrøm kommune sitt mål om å være nyskapende. De tre båtene er i fart og symboliserer at den nye kommunen vil ha fokus på utvikling og vekst inn i framtiden.

Beskrivelsen av våpenets abstrakte mening, blasoneringen, ble vedtatt som følger: "I blått, tre sølv stokkebåter stevnende inn fra høyre".