Vedtok gratisprinsipp for barn og unge

Kommunestyret vedtok at barn og unge skal få bruke kommunale treningsanlegg gratis.

På møtet den 17. desember vedtok kommunestyret at barn og unge til og med 19 år skal få gratis treningstid i idrettsanlegg som eies av Lillestrøm kommune, på hverdager. Forutsatt at idrettslagene er enige, skal tilbudet også gjelde i de anleggene som er eid av idrettslagene. I denne forbindelse ba kommunestyret om at rådmannen og Idrettsrådet skal gå i dialog med de idrettslagene dette vil gjelde, for å finne fram til en avtale. Avtalen om gratis bruk skal baseres på de samme kriteriene som dem som gjelder for kommunalt eide anlegg.