Det betyr at

  • aktivitetene gjennomføres i tråd med anbefalingene fra FHI 
  • drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og utføres på en måte som tar hensyn til smittevernet
  • smitteverntiltak tilpasses brukergruppen samt «Lokale forhold» på hvert enkelt aktivitetssenter. (Lokale forhold er for eksempel lokalets utforming eller organisering av ansatte)
  • transport, matservering, rengjøringsrutiner og lignende gjennomføres i tråd med anbefalingene til FHI

Brukere får transport som tidligere, men det tilrettelegges for avstand på minst en meter under transporten.

Selv om vi nå åpner opp igjen, så vurderer vi fortløpende situasjonen med hensyn til risiko. Dersom det blir nødvendig, som følge av høy spredning eller utbrudd, vil vi vurdere strengere tiltak.

Vi minner om generelle smittevernråd

  1. Syke personer kan ikke benytte aktivitetssentrene
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold skal praktiseres
  3. Vi må holde minst en meters avstand og redusert kontakt mellom personer