Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.

Dette betyr endringen