Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva.

Konkurransen forventes utlyst medio mars 2021.

Bruspennet blir mellom 50 og 70 m langt, avhengig av plassering og utforming. Arkitektkonkurransen er ment å munne ut i ei bru som blir et landemerke, og skal også inngå som en del av kunstparken langs Nitelva og Sagelva. 
Se parken på elvebreddenkunstpark.no

Det er avsatt midler til gjennomføringen på budsjettet for 2021 og utover.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) skal bistå Lillestrøm kommune i konkurransegjennomføringen og det skal utpekes to arkitekter til juryen