Vi gjennomfører mikrobiologisk kontroll av badevannskvaliteten ved ulike badeplasser og badeanlegg. 

Generelt kan det ventes at vannkvaliteten i tjern- og innsjøer vil variere noe med nedbørsituasjonen.  Kraftig regnvær øker sannsynligheten for utvasking av dyreekskrementer fra nærområdene.

Resultat 4. august

Alle prøvene viste god badevannskvalitet. 

Kvaliteten er kontrollert på disse 9 stedene:

 • Bingfoss-stranda
 • Demningen, Lunderåsen
 • Hellesjøtjern
 • Heiavannet
 • Hvalstjern
 • Gansvika
 • Stampetjern
 • Tærudtjern
 • Varsjøen

Resultat 8. juli

Alle prøvene viste god badevannskvalitet. 

Kvaliteten er kontrollert på disse 12 stedene:

 • Nebbursvollen
 • Kuskerudnebben
 • Stampetjern
 • Tærudtjern
 • Hellesjøtjern
 • Bingfoss-stranda
 • Demningen, Lunderåsen
 • Heiavannet
 • Hvalstjern
 • Varsjøen
 • Gansvika
 • Tientjern