Vi gjennomfører jevnlig mikrobiologisk kontroll av badevannskvaliteten på våre friluftsbad og badeplasser. På Kuskerudnebben og Nebbursvollen friluftsbad tas det flere prøver daglig.

Generelt kan det ventes at vannkvaliteten i tjern- og innsjøer vil variere noe med nedbørsituasjonen.  Kraftig regnvær øker sannsynligheten for utvasking av dyreekskrementer fra nærområdene. 

Vi tar hyppigere prøver ved høy belastning på badevannet. Det vil si etter lengre tid med høy varme og stor bruk av badevannene.

Vi  måler vannkvaliteten på følgende steder: 

 • Bingfoss-stranda
 • Demningen, Lunderåsen
 • Hellesjøtjern
 • Heiavannet
 • Hvalstjern
 • Gansvika
 • Stampetjern
 • Tærudtjern
 • Varsjøen
 • Nebbursvollen
 • Kuskerudnebben
 • Tientjern