Normalt vil eiendomsskatteseddelen skrives ut innen 1.mars. Dessverre har tilpasningsarbeid vedrørende kommunesammenslåingen medført at kommunen er forsinket med utsending av eiendomsskatteseddelen. Vi vil sende ut skatteseddelen så fort den er klar og senest innen utgangen av mars.

Klagefristen (6 ukers periode) tilpasses utsendingsdato. Første betaling av eiendomsskatt blir som vedtatt i kommunestyrets budsjettvedtak 1. juni.

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Lillestrøm kommune anledning til å sende ut skattesedlene for 2020 senere enn 1. mars, i henhold til eiendomsskattelovens § 13 3. ledd.