I Lillestrøm kommune må alle gårds- og bruksnummer være unike. Det er derfor noen som må endres. Det er Kartverket som har ansvaret for endring av gårds- og bruksnummer. Endringene trer i kraft 1.1.2020.

For at endring i gårdsnumrene skal berøre færrest mulig vil eiendommene i Skedsmo beholde dagens gårdsnummer, mens gårdsnumrene i Sørum og Fet blir endret på denne måten:

  • I Sørum legges gårdsnumrene på 200 Gårdsnummer 1 i Sørum vil være gårdsnummer 201 i Lillestrøm
  • I Fet legges gårdsnumrene på 400 Gårdsnummer 1 i Fet vil være gårdsnummer 401 i Lillestrøm

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen) automatisk. Eiere av eiendommene trenger ikke å gjøre noe.