Nei, det er ikke ett fett hvordan du kvitter deg med ribbefettet etter julemiddagen. Hvis du heller flytende matfett eller stekeolje rett i avløpsrøret fører det til tette rør i hele ledningssystemet. 

Dette er et problem hele året, men jula, med mye fet mat, fører til ekstra belastning på avløpet.

Gode tips for håndtering av fettet fra stekning er å la det stå litt til det størkner, og deretter skrape det ut av stekepannen eller den ildfaste formen. Det faste fettet kan deretter enkelt kastes i matavfallet og bli en del av kretsløpet igjen. Alternativt kan det helles over på en melkekartong, som tapes igjen og kastes i restavfallet. Mindre mengder fett, for eksempel etter steking i stekepanne, tørkes av med kjøkkenrull og kastes i grønn pose i matavfallet, eller som restavfall.

Finn ut mer om rett håndtering av matfett på www.ikkeettfettromerike.no