Om høringen

Et forslag til ny forskrift om rett til langtidsopphold på sykehjem er nå lagt ut på høring. Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov ved å sikre forutsigbarhet og åpenhet om retten til langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Forskriften skal tydeliggjøre:

  • Hvilke vurderingsmomenter kommunen legger til grunn for tildeling
  • Hvordan kommunen administrerer ventelisten
  • Hvordan kommunen følger opp personer som står på venteliste 

Aktuelle lag, foreninger og andre interessegrupper inviteres nå til gi sine innspill til forslaget.

Frist for å komme med innspill er fredag 30. oktober 2020.

Hvordan sende innspill?

Du kan si din mening skriftlig ved å sende det til:

postmottak@lillestrom.kommune.no

eller

Lillestrøm kommune
Helse og mestring, fagstab
Postboks 313
2001 Lillestrøm.

Merk innspillene med saksnummer 20/77313. Alle innspill som kommer inn vil være offentlige dokumenter. 

Dokumenter

Last med forslag til forskrift (pdf)

Last ned høringsnotat (pdf)