Når starter arbeidet og hvor lenge vil det vare?

Anleggsarbeidene, i krysset Strømsveien vil foregå i to faser, for å kunne holde én kjørebane i fylkesvei Strømsveien åpen i hele anleggsperioden. Fase 1 i helgen 11.-13.9.2020 og fase 2 i helgen 18.-20.9.2020 på dag, kveld og nattestid.

Hva skal gjøres?

Oppgradering av vannledning og separering av avløpssystemer

Vannkum i fylkesvei Strømsveien skal skiftes ut, og ny brannkum ved innkjøringen til «lille» Strømsveien skal settes ned i forbindelse med at vannledning skal skiftes til ny med større dimensjon.

Se figur under for detaljert informasjon over hvor det skal arbeides.

Anleggsgjennomføring

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Dere oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet. Ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Det skal brukes trafikklysregulering i Strømsveien mens anleggsarbeidene pågår.

Ulemper for huseierne

Støy fra anleggsmaskiner (gravemaskin og lastebiltrafikk) må påregnes. Miljøteknikk prøver å unngå støyende arbeider på natten, men forsøker samtidig å gjennomføre arbeidene over en så kort periode som mulig for å redusere tiden de omkringliggende huseiere og beboere blir berørt.

De nærmeste berørte huseierne, som har soverom rettet mot anleggspunkt, bes ta kontakt med prosjektleder ved behov for dialog snarest og innen onsdag 10.9.20 kl. 14:00.

Anleggsarbeidet vil kunne medføre kortvarige vannavstenginger.

Til dere som har adkomst i «lille» Strømsveien, merk at utkjørsel til Strømsveien vil være stengt under anleggsperioden. I andre fase, helgen 18.-20.9.20, vil gående fra fylkesvei Strømsveien ledes med skilting på baksiden av Strømmen stadion.

Vi beklager ulempene det måtte medføre.