Statens vegvesen bestemte seg 2. november for å stenge kjørebrua på fylkesveien gjennom Leirsund på grunn av høy vannstand i Leira. 

Kommunen overvåker vannivået, mens det er vegvesenet som har ansvaret for skilting av omkjøringsmuligheter. 

Tirsdag 3. november åpnet brua igjen for trafikk.