Oppdatert: 2. mai klokka 10.00 ble kokepåbudet opphevet. 

I forbindelse med påsetting av vann etter vedlikeholdsarbeider med utskiftning av kum, ble det en større lekkasje som kan ha forårsaket inntrenging av urent vann i vannledningsnettet. Kommunelegen ble orienterte om dette og det ble besluttet å iverksette kokepåbud i et større område på Vardefjellet, som berører ca. 2200 innbyggere.

Det blir nå satt opp vannpost ved Fjellbo barnehage, med fire 1000 liter tanker, hvor beboere får utdelt vann i engangs vannposer. Vannposten vil være betjent av kommunalt ansatte, og det er ikke mulig for innbyggere selv å tappe vann og i egne beholdere.

Nasjonale retningslinjer vedrørende smittevern for korona vil bli ivaretatt.

Det må påregnes koking av vannet til over helgen. Det tas daglige prøver av vannet og det vil bli opplyst når vannet er friskmeldt. Kokepåbudet er nå opphevet.

Det er ikke påvist bakterier i vannet, men vi anbefaler å koke vannet inntil dette er avklart. Dersom noen har drukket av vannet før koking, er det ikke nødvendig å oppsøke lege.