Det blir mye fokus på smittevernsrutiner, som håndvask og avstand, nå i starten. Vi har erfart fra småskolen at barna kan bli tørre på hendene. Det kan derfor være lurt å ha en håndkrem i sekken.

Felles for alle er at:

  • Skolene skal ivareta smittevernskravene. Elevene skal holde 1 meter avstand og forholde seg til smitteforebyggende tiltak.
  • Skolegården er delt inn i ulike soner, og elevene får tildelt faste områder hvor de skal være i friminuttene. Det kan nok være lurt å snakke om dette hjemme, slik at ungene er forberedt på at de ikke kan bevege seg hvor de vil eller være sammen med hvem de vil.
  • Elevene må være kledd etter været, fordi en del av skoledagen vil foregå utendørs
  • Alle klærne de har med på skolen skal hjem hver dag.
  • Elevene må ha med seg alt de trenger selv, det er ikke tillatt å låne utstyr av hverandre. Pass på at pennalet er fylt opp og at de har bøker i sekken.
  • Mobiltelefoner skal være avskrudd og i sekken